full screen background image

Apărări împotriva inundaţiilor, cu finanţare europeană de 88 de milioane de euro

Judeţul Suceava figurează cu 124 de măsuri de reducere a riscului la inundaţii în Planul de management al riscului la inundaţii, anunţă Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean.

Astfel, în baza documentaţiei amintite, prin două proiecte, pentru amenajarea bazinului râului Suceava, în vederea apărării împotriva inundaţiilor, sunt propuse lucrări în valoare de 50,6 de milioane de euro, în acelaşi sens, pentru râul Moldova făcându-se propuneri de 33 de milioane de euro.

Finanţarea investiţiilor urmează a se va face în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, cele două obiective sucevene fiind incluse în rândul proiectelor integrate majore din Planul de management al riscului la inundaţii al Administraţiei Bazinale a Apelor „Siret”.

Până acum, conform Ministerului Apelor şi Pădurilor, la nivelul Autorităţii de Management a POIM au fost întocmite fişele de proiect pentru lucrările propuse la obiectivul de investiţii de amenajare a bazinului râului Suceava.

Pe lista obiectivelor cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat sunt cuprinse 17 obiective din judeţul Suceava aflate în diverse stadii de execuţie şi pentru care, de la Administraţia Naţională „Apele Române”, s-au cerut fonduri în scopul continuării intervenţiilor.

În ceea ce priveşte finanţarea din surse proprii, pentru anul 2017 sunt prevăzute lucrări de apărări de maluri pe râul Siret, în amonte de staţiile de măsurare din cadrul proiectelor „Deswat” şi „Watman”, precum şi de staţia hidrometrică Siret.

Nu în cele din urmă, Administraţia Naţională „Apele Române” a întocmit 15 studii de fezabilitate, dintre care 11 au indicatorii tehnico-economici aprobaţi.

Realizate au fost, de asemenea, 33 de studii de prefezabilitate şi 3 note de fundamentare.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza