full screen background image

S-a dat startul “LUNII PLANTĂRII ARBORILOR”

Manifestarea anuală ce are ca perioadă de desfăşurare intervalul 15 martie -15 aprilie denumită în mod generic ,,Luna Plantării Arborilor” are în prim plan evidențierea rolului și importanței pădurii în societatea actuală. Manifestările legate de „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“ se desfășoară în mod tradițional în perioada 15.03 – 15.04 a fiecărui an, în România prima astfel de acțiune datând din anul 1902 cu continuitate până în prezent, denumirea sărbătorii fiind diferită în timp, dar scopul același.Începând cu anul 2008 Codul Silvic (Legea nr. 46/2008) legiferează perioada de derulare a acestor activități, caracterul lor precum și denumirea de„LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“, sub care se desfăşoară şi astăzi. „LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“este pe de o parte o ocazie de a ne întoarce la natura, dar și o ocazie de a conștientiza importanța pădurii în viața societății. Pentru silvicultori perioada 15 martie – 15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte, o perioadăîn care prin acțiunile care le fac își aduc aportul la bunăstarea societății și la calitatea mediului în care trăim. Acţiunile silvice pe care le desfășoară Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale, igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, cu  participarea ONG – urilor şi în special a generației tinere. Fondul forestier actual al judeţului Botoșani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut,  respectiv Siret. Pe total, în administrarea  Direcţiei Silvice Botoșani se află 49286 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă,  34578 ha sunt proprietate publică a statului (70,2 %) iar 14708 ha (29,8 %) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar. Din suprafaţa retrocedată de 22492 ha, 7182 ha sunt administrate de către structuri silvice ce funcţionează pe teritoriul judeţelor vecine iar pentru suprafaţa de 14708ha asigurăm servicii de pază şi administrare. Menționăm  că  în  anul  precedent  au fost preluate  în  pază 435 ha   păduri  particulare prevederilor  art. 16  din Codul Silvic –  păduri    pentru  care  nu se  cunosc  actualii  proprietari și  pentru  care nu   era  asigurată  paza,  acțiune  care  continua  și  în  acest  an.               Regenerarea pădurilor în anul 2021  Regenerarea  pădurilor  este una  dintre activităţile  prioritare ale  Direcţiei  Silvice Botoşani, prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului precum și pentru cel aflat în administrare în anul 2021 sunt programate: –  împăduriri integrale pe 49 ha,  din  care în această primăvară 45 ha în fond  forestier de stat și 1 ha în  fond  forestier  privat  cu  contracte  de  administrare; – completări în plantaţii –  fond  forestier de stat, urmare a pierderilor normale şi a celor cauzatede calamităţile  naturale (seceta ) din  anul  trecut: 51 ha, din care 49 ha în plantaţii din fond forestier şi 2 ha  în plantaţii din teren degradat, toate programate pentru campania din primăvară; – regenerări naturale în suprafeţe de pădure de  stat în care s-au efectuat tăieri cu regenerare sub masiv sau în crâng: 140 ha din care 56 ha pentru această primăvară.   Suprafeţele   de  împăduririt  din   această primăvară  sunt  răspândite  în tot  județul,  în  special  în  locurile  de pe care s-au  efectuat  tăieri  rase  la  arboretele  în  curs  de  uscare  sau  ajunse  la  vârsta  exploatabilității. Cele  mai  mari  suprafețe  de  plantat  în această  primăvara  sunt: Pădurea  Oneaga, com. Cristești -4 ha,  din cadrul  O.S. Botosani Pădurea Păltiniș -5 ha, Pădurea  Havârna-5  ha  din  cadrul O.S. Darabani Lunca  Siretului, com. Vârfu Câmpului -2 ha din  cadrul O.S. Dorohoi Pădurea  Tudora -5 ha, Pădurea  Orășeni, com. Curtești -5 ha, din  O.S. Mihai  Eminescu Pădurea Runc -Bahlui, com. Frumuşica – 8 ha, din cadrul  O.S. Flămânzi Pădurea Ionășeni, com. Trușești -5 ha, Pădurea Bobulești, oraș  Ștefănești -6 ha, din cadrul  O.S. Truşeşti Derularea în bune condiții a activității de regenerare a pădurii presupune existența în același timp a trei tipuri de resurse: materiale, umane și financiare.    Resurse materiale – Pepiniere silvice   În această  primăvară DS va planta peste 430 mii de puieţi toți provenind din pepinierele  proprii. Vor fi  livrați un număr de 30 mii de   puieţi de  paltin,  10 mii de  puieţi de  cireș şi 7 mii puieți de frasin către  Direcţia Silvică Suceava și Direcţia Silvică Neamț. Pepinierele silvice însumează în cadrul județului o suprafață de 25 ha și produc anual  aproximativ 800 mii de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari. Gama este foarte largă, cuprinzand specii autohtone adaptate condițiilor climatice zonale  precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali. Pentru producerea puieților necesari în campaniile viitoare, în primăvara anului 2021  vor fi înființate culturi noi pe o suprafață de 193 ari, din care prin semănarea semințelor forestiere pe o suprafață de 106 ari și prin butășirea speciilor de plop si salcie pe o suprafață de 87 ari. Direcția Silvică Botoșani are trei pepiniere silvice  mai mari (Rădăuţi  Prut – O.S. Darabani,  Guranda – O.S. Truşeşti,  Cotu  Copălău – O.S. Botoşani), dotate cu instalaţii de  irigat  moderne, care  au   consum  redus  de  apă şi eficienţă  sporită și care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, întreţinerea  culturilor şi  de scoatere (recoltare)  a puieților. În prezent istituția are un excedent de 88  mii puieţi  forestieri (72  mii  salcâm, 3,4 mii nuc comun, 1,8 mii nuc negru, 7 mii  de ulm, 4,5 mii de sânger) precum și de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, ienupăr, catalpă, glicină, forzitie) pe care îi oferă spre valorificare populației sau operatori economici pentru utilități diferite ( împădurirea terenurilor inapte altor folosințe, crearea de garduri vii si a altor spații verzi, etc.). Valorificarea excedentului de puieți se face prin ocoalele silvice, pe bază…
Botosani – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza