full screen background image

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

👮🏻 GDPR Info este o rubrică despre oameni – informare #privacy corectă și la obiect, în doar câteva minute!
Vă invităm să ascultați ediția de astăzi a rubricii, în care prezentăm abaterile constatate şi măsurile corective dispuse în sarcina unei asociaţii de proprietari în 5 iulie 2019, în urma controlului efectuat de Autoritatea Naţională de Supraveghere – ANSPDCP, aici:

Din cuprinsul rubricii de azi:

ANSPDCP a dispus măsuri corective în sarcina unei asociaţii de proprietari care a încălcat prevederile GDPT atunci când a instalat un sistem de supraveghere video în incinta imobilului pe care îl administra fără să facă dovada realizării informării persoanelor vizate. Asociaţia în cauză nu a facut dovada asigurării confidențialității datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date au fost afișate la avizier, astfel încât au fost dezvaluite numele și prenumele la avizierul asociației, fără consimțământul acestor persoane și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar.
Cea de a treia abatere  constatată de inspectorii Autorităţii a fost solicitarea de date excesive și copii după diverse documente proprietarilor, în vederea completării cărţii de imobil, încălcându-se prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și c) din RGPD.

Conform Art. 8, alin. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Art. 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europenedreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental.

GDPR este acronimul sintagmei General Data Protection Regulation – denumirea populară pentru Regulamentul U.E. 679/2016, emis pentru protecția datelor cu caracter personal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, sinonim cu acronimul RGPD (Regulamentul General pentru Protecția Datelor).

Ec. Cătălina Lungu este consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR aplicat. Instrument de lucru pentru implementarea Regulamentului U.E. 679/2016.

Rubrica GDPR Info este un proiect realizat de VIVA FM în parteneriat cu Proactiv Cons SRL, în scop informativ. Informațiile prezentate nu constituie consultanță de specialitate în sensul legii și nu implică răspundere juridică pentru realizatori.

Puteți vizita pagina de Facebook a Rubricii GDPR INFO, aici.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza