full screen background image

FOTO/Amenzi în valoare de 50.000 de lei pentru cursurile de apă nesalubrizate din localitățile Moldovei

Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor de la Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad au încheiat acțiunea comună de verificare a modului în care  au fost salubrizate cursurile de apă şi cum au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari. În perioada 08 aprilie – 28 mai 2020 s-au efectuat un număr de 190 controale la  unităţile administrative teritoriale astfel: la S.G.A. Botoşani – 41 controale, la S.G.A. Iaşi- 38 controale, la S.G.A. Vaslui  – 86 controale și la S.G.A. Galaţi – 25 controale. În cadrul tematicii de control s-a urmărit dacă: a fost respectată starea de igienizare şi salubrizare a cursurilor de apă, asigurarea scurgerii apelor mari în secţiunile podurilor şi podeţelor și modul de realizare și întreținerea şanţurilor şi rigolelor stradale din localităţi. Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor au stabilit măsuri U.A.T.-urilor în urma acţiunilor de control: -Eliminarea depozitelor de gunoi de grajd şi menajer de pe cursurilor de apă; -Îndepărtarea vegetaţiei acvatice şi a vegetaţiei lemnoase din albia minoră a cursurilor de apă; -Executarea lucrărilor de curăţare, decolmatare şi reprofilare a şanţurilor de scurgere şi a rigolelor; -Decolmatarea podurilor şi podeţelor aflate pe raza localităţilor; -Obţinerea actelor de reglementare pentru podurile şi podeţele ce traversează cursurile de apă de pe raza comunelor; -Realizarea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la obligaţia salubrizării cursurilor de apă şi colectării selective a deşeurilor rezultate din activităţile gospodăreşti; -Sancţionarea cetăţenilor comunei care încalcă prevederile legislaţiei de mediu; -Completarea stocului de material necesare intervenţiei în caz de dezastre, prevăzut în normativul în vigoare. În situațiile care s-au impus, inspectorii au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru neasigurarea colectării selective, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor de orice fel, în special menajere, conf. Legii 211/2011, neasigurarea curăţirii cursurilor de apă conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni contravenţionale la unităţile administrative teritoriale, 2 amenzi în valoare totală de 50.000 lei şi 4 avertismente. Această acțiune de verificare a salubrității cursurilor de apă se realizează anual, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 şi al Programului principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020. Prin Ordin al Prefecţilor s-a dispus constituirea Comisiilor de verificare/reverificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelormari, a căror componente au fost asigurate de către reprezentanţii Instituţiilor Prefecţilor, S.G.A.-urilor, I.J.S.U. şi Comisariatelor Judeţene ale G.N.M. Inspectorii de gospodărirea apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad vor reverifica modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite prin procesele verbale încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale.
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza