full screen background image

Impozitele şi taxele locale vor fi indexate la Rădăuţi

Consiliul Local Rădăuţi se întruneşte în şedinţa ordinară a lunii în curs, miercuri, 24 aprilie, de la ora 10.

Printre proiectele de hotărâre care se află pe ordinea de zi sunt indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi aprobarea Regulamentului pentru ocuparea domeniului public privat al municipiului Rădăuţi, în vederea desfăşurării de activităţi sezoniere şi ocazionale.

Consilierii rădăuţeni bor dezbate şi normele stabilite pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.03.2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de dare în administrare al serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale S.A. cu nr. 3081/28.11.2018 – iniţiator, viceprimar Bogdan Andrei Loghin;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Aparatul de specialitate al primarului şi Aparatul de lucru al Consiliului Local, care a susţinut examenul de promovare în grad profesional– iniţiator, primar Nistor Tatar;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale – iniţiator, primar Nistor Tatar;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 75/16.04.2009, H.C.L. nr. 189/18.12.2014 şi H.C.L. nr. 8/23.01.2019 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a şase parcele de teren – iniţiator, primar Nistor Tatar;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Unirea Principatelor f.n.– iniţiator, primar Nistor Tatar;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Porumbelului nr. 1- iniţiator, primar, Nistor Tatar;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău nr. 42– iniţiator, primar Nistor Tatar;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Putnei f.n. – iniţiator, primar Nistor Tatar;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea Firmei LUKOIL România S.R.L. pentru terenul cu nr. topografic 734-735-736 înscris în Cartea Funciară nr. 32319 a Municipiului Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
12. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
13. Proiecte de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea domeniului public/privat al municipiului Rădăuţi, în vederea desfăşurării de activităţi sezoniere şi ocazionale – iniţiator, primar Nistor Tatar;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 108/29.05.2018 privind însuşirea unor bunuri ca aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi, prelungirea termenului contractului de concesiune f. nr. Din 08.06.1993 şi schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 16/7747 din 19.11.2002- inițiator, primar Nistor Tatar;
15. Proiect de hotărâre cuprinzând norme stabilite de consiliul local Rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare- inițiator, primar Nistor Tatar;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren şi/sau a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru anumite suprafaţe de teren de până la 20 ml pe durata existenţei acestor racorduri/branşamente/capacităţi energetice din domeniul public sau privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava către operatorii de utilităţi pentru apă şi canalizare, gaze naturale şi energie electrică– iniţiator, primar Nistor Tatar;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL – iniţiator, primar Nistor Tatar;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuţi pentru anul 2018”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concediului de odihnă neefectuat în anul 2018, de către domnul viceprimar al Municipiului Rădăuţi, Loghin Bogdan Andrei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. Delgaz Grid S.A. prin S.C. Smart Energy S.R.L. , în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Constantin Brâncoveanu, F.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitei Koka Alina Iuliana – iniţiator, primar, Nistor Tatar;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren şi a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. Delgaz Grid S.A. prin S.C. Smart Energy S.R.L. , în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Calea Bucovinei nr. 39, a S.C. ELECTROCAR S.R.L. – iniţiator, primar, Nistor Tatar;
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român, modificată şi completată prin HCL 18/25.01.2018, HCL nr. 131/27.06.2018 şi HCL 236/31.10.2018- iniţiator, primar Nistor Tatar;

Diverse:
a) Raportul domnului primar, Nistor Tatar, privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Rădăuţi pentru anul 2018 înregistrat sub nr. 98.726/11.04.2019;
b) Încheierea şedinţei publice a Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal din data de 28.03.2019 dată în Dosarul nr. 598/2019 (reclamant Fundaţia ,,Ştefan Cel Mare” Voivodeasa) prin care se suspendă judecarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului 931/86/2018;
c) Întâmpinarea Consiliului Local în Dosarul nr. 931/86/2018 (reclamant Fundaţia ,,Ştefan Cel Mare” Voivodeasa, obiect – anulare act emis de autorităţi publice locale);
d) Solicitarea S.C. AVACONSULTING S.R.L. înreg. sub nr. 98.704/25.03.2019;
e) Solicitarea S.C. AVACONSULTING S.R.L. înreg. sub nr. 98.705/25.03.2019.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza