full screen background image

Flutur cere din nou ca statul să preia datoriile rămase în Programul “Utilități şi Mediu la standarde europene”

Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, un nou demers pentru identificarea unei soluții de preluare a creditului contractat pentru Utilități si Mediu.

“Problema, pe care o considerăm foarte gravă, este că aceste unități administrativ – teritoriale, care au datorii la fondul de risc, datorii care se majorează cu fiecare zi ce trece prin calcularea dobânzilor și a penalităților de întârziere, nu pot fi eligibile pentru accesarea programelor cu finanțare europeană.

Acest fapt se produce deoarece la depunerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă se solicită certificatul de atestare fiscală, document în care dacă apar înscrise datorii către Ministerul Finanțelor Publice, proiectele sunt în situația de a fi respinse de la finanțare, comunitățile locale fiind ”condamnate la subdezvoltare”, drept pentru care solicităm ca pentru unitățile administrativ–teritoriale asociate pentru realizarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava” să se elibereze certificatele de atestare fiscală făcând excepție de la aceste datorii.”, a spus Flutur.

De asemenea, după ce nu s-a primit niciun răspuns pozitiv la nenumăratele solicitări, Gheorghe Flutur a cerut parlamentarilor suceveni sa inițieze un proiect de Lege pentru preluarea creditului.

Iată ultima solicitare:

Spre știință: Doamnei Ministru Delegat pentru Fonduri Europene Rovana PLUMB
Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale Petre DAEA

Referitor la: Programul „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”

Domnule Ministru,

Consiliul Județean Suceava împreună cu 60 de unități administrativ-teritoriale asociate, a contractat, în anul 2004, un împrumut extern, de la Deutsche Bank AG London (transferat în octombrie 2011 la Erste Group Bank AG Viena), în sumă totală de 86,3 milioane EUR, pentru realizarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului României nr. 484/2002.

Împrumutul a fost garantat de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, încheindu-se Convenția de garantare nr.241704/6778/25.06.2004, modificată prin Actul adițional nr.1/19.09.2007.

După contractarea creditului extern au fost demarate lucrările cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, lucrări care, pe partea de reabilitare a sistemelor de termoficare, au constat în realizarea de centrale termice de cogenerare și lucrări de termoficare în 6 orașe (credit alocat de 59 milioane EUR), iar pe partea de conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune (credit alocat de 27,3 milioane EUR), trebuiau realizați 232,75 km de conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune, din care au fost realizați 101,4 km.

Pe partea de gaz, încă din anul 2006, s-a înregistrat un blocaj major în execuție (constructorul, SC PETROMSERVICE SA București a precizat că nu mai poate continua lucrările deoarece are pierderi, iar în luna octombrie 2006 s-a retras de pe șantier, cu toate că termenul final de execuție a fost prelungit până la 30 octombrie 2007, moment din care nu s-a mai făcut nici o plată către constructor, drept pentru care, acesta a solicitat, în instanță, plata facturilor emise și neîncasate, acțiune ce a fost respinsă), precum și în rambursarea creditului.

Pentru deblocarea situației, Consiliul Județean Suceava a făcut mai multe intervenții la Guvernul României.

În urma demersurilor întreprinse, Guvernul României a adoptat, în sprijinul Programului, Hotărârea Guvernului nr.1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava” și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea 240/2011.

În anul 2009, prin punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr.1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, s-au transferat conductele de gaz realizate la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș, în vederea continuării lucrărilor de investiții și punerii acestora în funcțiune, cu motivația că investițiile realizate pe componenta gaz, trebuie predate statului deoarece fac parte din proprietatea publică a acestuia, iar Sistemul Național de Transport Gaze Naturale este de importanță strategică.

De asemenea, conform dispozițiilor prevăzute la art. XII al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea 240/2011, sursele de finanțare pentru plata obligațiilor creditului sunt:
a) din contul de disponibilități deschis în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Suceava la Banca Comercială Română – Sucursala Suceava – pentru scopurile programului;
b din venituri proprii ale unităților administrativ-teritoriale împrumutate;
c) din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinație.

Deoarece soldul contului de disponibilități al creditului a fost epuizat, iar resursele financiare proprii au fost insuficiente pentru plata obligațiilor scadente aferente creditului, începând cu anul 2015, unitățile administrativ–teritoriale împrumutate pe partea de gaz, având predate investițiile la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, au fost nevoite să recurgă la accesarea fondului de risc al Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, datorită faptului că sumele alocate de Ministerul Finanțelor Publice pentru plata obligațiilor restante la fondul de risc din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform dispozițiilor prevăzute la art. XII, alin.1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009, au fost acordate cu întârziere, acoperind doar obligațiile achitate către banca finanțatoare, nefiind alocate sume pentru dobânzile și penalitățile de întârziere calculate, foarte multe unități administrativ–teritoriale împrumutate au restanțe către fondul de risc al Ministerului Finanțelor Publice.

Problema pe care o considerăm foarte gravă, este că aceste unități administrativ – teritoriale, care au datorii la fondul de risc, datorii care se majorează cu fiecare zi ce trece prin calcularea dobânzilor și a penalităților de întârziere, nu pot fi eligibile pentru accesarea programelor cu finanțare europeană.

Acest fapt se produce deoarece la depunerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă se solicită certificatul de atestare fiscală, document în care dacă apar înscrise datorii către Ministerul Finanțelor Publice, proiectele sunt în situația de a fi respinse de la finanțare, comunitățile locale fiind ”condamnate la subdezvoltare”, drept pentru care solicităm ca pentru unitățile administrativ–teritoriale asociate pentru realizarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava” să se elibereze certificatele de atestare fiscală făcând excepție de la aceste datorii.

Toate aceste motive, ne determină ca în numele unităților administrativ–teritoriale aflate într-o situație dificilă, să solicităm găsirea unei soluții legale pentru a fi ajutate să acopere datoriile restante la Ministerul Finanțelor Publice, dându-le astfel posibilitatea să acceseze proiecte cu finanțare nerambursabilă, evitând astfel condamnarea acestor comunități la a nu avea acces la proiecte de strictă necesitate pentru o viață normală (crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, crearea și modernizarea infrastructurii educaționale).

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza