full screen background image

A început sesiunea de toamnă a concursului de admitere la USV

Miercuri, 6 septembrie, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava demarează sesiunea de toamnă a concursului de admitere, perioada de înscriere derulându-se până în zilele de 13 sau 14 septembrie.

Pentru această sesiune, oferta programelor de licenţă ale celor 10 facultăţi cuprinde, pentru candidații din România, 279 de locuri bugetate, din care 6 locuri pentru candidaţii de etnie rromă, şi 952 de locuri cu taxă, 5 locuri cu bursă și cu asigurarea cazării pentru românii din Ucraina și 80 de locuri, fără bursă și fără asigurarea cazării, pentru candidații din Republica Moldova.
Forma de învăţământ la distanţă (ID) beneficiază de un număr de 376 de locuri, repartizate pe 9 programe de studii.

În această sesiune, oferta educațională a USV cuprinde și programul de studii de licență Poliție locală, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, căruia îi sunt alocate 50 de locuri, 15 dintre ele fiind fără taxă.

Pentru studiile universitare de masterat, USV dispune încă de 26 de locuri fără taxă şi de 631 de locuri cu taxă pentru candidații români. Candidaţii de etnie romă pot candida pe 8 locuri finanţate, iar candidații din Republica Moldova și Ucraina se pot înscrie la toate programele de studii.

Tot pe 6 septembrie va fi demarat procesul de admitere la studiile de doctorat, pentru care universitatea scoate la concurs 35 de locuri fără taxă (17 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi 18 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă), dintre care 2 pentru candidații de etnie rromă, și 94 de locuri cu taxă. Locurile cu bursă se vor acorda în funcţie de opţiunea candidaţilor şi în funcţie de media de admitere în cadrul Şcolii Doctorale. Candidaţii rromi pot opta pentru locurile cu bursă, distribuirea realizându-se în funcţie de media de admitere din cadrul Şcolii doctorale. Românii de pretutindeni beneficiază de 3 locuri cu bursă și 4 locuri fără bursă.

Oferta educaţională a universităţii mai include şi 378 locuri, cu taxă, pentru cele 11 programe de conversie profesională şi 1300 de locuri alocate programelor de formare continuă.

Pentru a confirma locul locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 20 septembrie.

Informaţii detaliate despre Admiterea 2017, actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina www.admitere.usv.ro.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza