full screen background image

Societăţile care desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi persoane, controlate de inspectorii de muncă

În perioada 23 – 31 mai, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili).

Obiectivele campaniei au fost: Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă; Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr.500/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă; Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, prevederilor legale privind  timpul de muncă şi de odihnă; Eliminarea tuturor neconformitățílor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

Campania este adresată angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane, cod CAEN 4941 și Cod CAEN 4931, pe teritoriul României.

Inspectorii de muncă au controlat un număr de 43 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.000 de lei.

Romeo BUTNARIU, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a precizat că amenzile au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 53/2003 –  republicată – Codul Muncii – cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza