full screen background image

Compensaţii de 550.000 de lei pentru motorina consumată în agricultura suceveană

Valoarea subvenţiilor la motorină încasate în primele 3 luni ale anului 2016 de către fermierii suceveni este de 549.406 lei.

Potrivit HG 1174 din 2014, ajutorul de stat se acordă, pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate din agricultură, sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă.

Pentru a avea parte de sprijinul financiar al statului, beneficiarii ajutorului de stat au trebuit să achiziţioneze motorină şi să solicite documente fiscale de vânzare de la furnizori în ultimul trimestru al anului trecut, dar şi să folosească cantităţile respective în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare.

Important de menţionat este faptul că solicitanţii nu trebuie să fi fost în dificultate financiară, adică să nu fi constituit subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

De asemenea, în cazul acestora nu trebuie să fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat. I

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează până la data de 30 iunie 2016, în limita bugetului anual aprobat.

Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor şi obligaţiilor asumate în vederea obţinerii finanţării, determină declanşarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat. P

otrivit legii, se consideră ajutor necuvenit sumele încasate şi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele primite prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului şi, nu în cele din urmă, cele primite cu încălcarea, în orice mod, a prevederilor legale.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza