full screen background image

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind planificarea apărării

Guvernul-Romaniei     Proiectul de lege adoptat miercuri de Executiv are în vedere eficientizarea procesului de planificare a apărării prin concentrarea pe dezvoltarea de capabilități în scopul integrării tuturor disciplinelor de planificare a apărării și asigurării coerenței acestora cu evoluția proceselor de planificare a apărării din NATO și UE.

În principal, proiectul de lege vizează următoarele aspecte:

– Extinderea perioadei de planificare de la 6 la 10 ani în scopul asigurării concordanței procesului național de planificare a apărării cu cel al NATO;

– Stabilirea unui mecanism legal care facilitează dezvoltarea capabilităților militare şi non-militare asumate de România în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. Aceste capabilități pot fi realizate de către Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu alte ministere sau agenții guvernamentale;

– Eficientizarea activității directorilor de programe majore, prin stabilirea unor obiective și priorități clare în toate domeniile de planificare a apărării. Aceste obiective și priorități se stabilesc în concordanță cu cele identificate la nivelul M.Ap.N., prin Directiva de planificare a apărării. De asemenea, potrivit proiectului de lege, programele majore includ resursele alocate anual pentru realizarea acțiunilor și măsurilor cuprinse în aceste programe și fondurile necesare acoperirii obligațiilor financiare față de organizațiile și inițiativele internaționale în domeniul apărării. Programele majore sunt elaborate anual, pentru un orizont de timp de 10 ani.

– Eficientizarea procesului de evaluare a planificării apărării, prin informarea anuală a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite atât la nivelul M.Ap.N., precum și în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

În prezent, procesul de planificare a apărării este instituit prin Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării. Noul proiect de lege adoptat astăzi urmărește reglementarea controlului democratic civil în domeniul apărării prin statuarea rolului instituțiilor constituționale în formularea politicii de apărare și fundamentarea bugetului MApN.

Potrivit Programului de Guvernare, în vederea afirmării intereselor și valorificării oportunităților, România își propune consolidarea profilului în cadrul NATO și dezvoltarea contribuției la   Politica de Securitate şi Apărare Comună, în calitate de membru UE. Pentru realizarea acestor obiective, MApN i-au fost stabilite o serie de priorități și direcții de acțiune, materializate în îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru NATO și UE și eficientizarea procesului de planificare a apărării bazat pe capabilități. Proiectul de lege adoptat astăzi de Guvern, care la intrarea în vigoare va înlocui Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării, are în vedere experiența dobândită în cadrul procesului de planificare al NATO și UE, precum și implementarea conceptelor noului proces de planificare a apărării NATO aprobat prin documentul Outline Model For a Defence Planning Process.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza