full screen background image

Judeţul Suceava are un plan de acţiune pe linie de mediu, pentru perioada 2014-2018

Vasile Osean     Comitetul de coordonare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu 2014-2018 al judeţului Suceava organizează, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, din Str. Bistriţei nr. 1A, Suceava, o întâlnire publică la care sunt invitaţi să participe toţi factorii de răspundere, cât şi ceilalţi actori cărora le revin obligaţii pe linie de protecţia mediului, conform legislaţiei româneşti şi directivelor cu specific ale Uniunii Europene.

Directorul executiv al APM, Vasile Oşean, susţine că procesul de actualizare al Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) este un proces transparent şi că acesta interesează întreaga comunitate.

Oşean: “Instituţionalizarea PLAM, respectiv aprobarea de către Comitetul de coordonare şi, ulterior, de către autorităţile judeţene, prin hotărâre a Consiliului Judeţean, este deosebit de importantă pentru desfăşurarea întregului proces. Aceasta marchează, pe de o parte, angajamentul celor implicaţi de a face toate eforturile pentru elaborare şi implementare, iar pe de altă parte, oficializarea unui proces în beneficiul comunităţii, şi  cu implicarea autorităţilor în luarea deciziilor”.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung necesară soluţionării problemelor locale, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile, în concordanţă cu planurile, orientările şi prevederile legale specifice existente la nivel local, regional şi naţional.
Domeniile prioritare sunt dezvoltarea mediului urban şi a celui rural; protecţia împotriva zgomotului; deşeurile, substanţele chimice periculoase, calitatea solului şi terenurile degradate; apa; protecţia naturii, biodiversitatea şi pădurile; educaţia ecologică; dezvoltare durabilă şi calitatea vieţii; calitatea aerului; protecţia atmosferei şi schimbările climatice.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza