full screen background image

Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava

jand evaluare 1     Ieri, 18 decembrie, în Sala “Ştefan cel Mare” din cadrul Palatului Adinistrativ Suceava, s-a desfăşurat Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava în anul 2013, eveniment la care au participat Florin Sinescu – prefect al judeţului Suceava, Ioan Cătălin Nechifor – preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, reprezentanţi ai instituţiilor din judeţ cu care inspectoratul colaborează şi cadre ale unităţii.

Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei a participat col. Aurel Moise, şeful Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică.

În cadrul activităţii de evaluare, inspectorul şef al I.J.J. Suceava, mr. Marian Mihai Lungu, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în anul în curs, precum şi aspecte privind neajunsurile şi problemele cu care s-a confruntat inspectoratul.

Invitaţii au apreciat aportul jandarmilor la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică şi au felicitat cadrele inspectoratului pentru modul în care şi-au îndeplinit atribuţiile în anul 2013.

Activitatea inspectoratului în anul 2013 s-a încadrat în efortul general de modernizare a Ministerului Afacerilor Interne şi a urmărit, cu precădere, asigurarea capacităţii operaţionale a inspectoratului, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea sa de răspuns la solicitările acestora.

Referitor la modul de îndeplinire a misiunilor şi activităţilor operative, s-a avut în vedere necesitatea acoperirii spaţiului public cu cât mai multe elemente de dispozitiv şi îmbunătăţirea activităţilor de combatere a criminalităţii stradale, cu impact deosebit asupra climatului de ordine şi siguranţă publică.
Acest aspect a impus reanalizarea modului de organizare şi folosire a structurilor de ordine publică, reevaluarea şi aprofundarea planurilor conceptuale şi de acţiune, în funcţie de situaţia operativă existentă, aflată în permanentă evoluţie, urmărindu-se permanent îmbunătăţirea raportului misiune/cost/eficienţă în toate acţiunile organizate.

Principala misiune a inspectoratului, asigurarea ordinii publice şi restabilirea acesteia, cu ocazia celor 508 manifestări de protest, cultural-artistice, religioase, sportive, vizitelor oficiale, a avut un caracter preponderent preventiv şi s-a desfăşurat fără incidente la nivelul siguranţei participanţilor şi cetăţenilor.

În perioada analizată, s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia desfăşurării unui număr de 58 de manifestări de protest. Dintre acestea, pot fi exemplificate cele organizate de sindicatele din cadrul S.C. TERMICA S.A. Suceava şi C.N.S. “CARTEL ALFA” – Filiala Suceava, Sindicatul Drumarilor de la S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. Suceava, protestele cetăţenilor din localităţile Dorneşti şi Liteni, precum şi manifestările organizate în municipiile Suceava, Fălticeni şi Rădăuţi împotriva proiectului minier Roşia Montană şi a exploatării gazelor de şist.

S-a urmărit permanent respectarea dreptului constituţional al cetăţeanului de a manifesta public, în limitele şi drepturile prevăzute de lege, un aport deosebit avându-l pe această linie implementarea  „instituţiei negociatorului”, care s-a dovedit a fi cea mai bună alegere pentru a crea o interfaţă viabilă între efectivele operative şi manifestanţi.

Astfel, multe dintre situaţiile artificiale ce ar fi putut genera situaţii conflictuale între forţele de ordine şi manifestanţi, au putut fi gestionate cu profesionalism de către aceşti specialişti.

Cele 167 de misiuni prilejuite de manifestările sportive au vizat în principal meciurile de handbal (semifinalele Challenge Cup şi partidele din Liga Naţională, desfăşurate în Sala Liceului cu Program Sportiv Suceava), meciurile de fotbal din Liga a II-a şi Liga a III-a, precum şi întrecerile de la Vatra Dornei din cadrul “Cupei Europene la Sanie” şi “Cupei Mondiale la Sanie”.

Un alt segment de activitate l-a constituit asigurarea ordinii publice la manifestările cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, fiind înregistrate un număr de 278 de misiuni pe această linie.

Manifestările cultural – artistice desfăşurate în spaţiul public au fost prilejuite de “Ziua Naţională” a României, Revelioanele în aer liber din 6 localităţi, “Serbările Zăpezii” în municipiul Vatra Dornei, “Ziua Unirii Principatelor Române”, “Ziua Europei”,  “Ziua Drapelului”, Zilele localităţilor organizate în 15 municipii, oraşe şi comune din judeţ, concertul de muzică creştină de pe Stadionul Areni, mitingul aviatic “Suceava Air Show 2013”, “Raidul aerian turul României”, Festivalul de Artă Medievală “Ştefan cel Mare”, Festivalul de Rock “Bucovina Rock Castle” etc.

Cele mai importante manifestări cu caracter religios au vizat ceremonialul prilejuit de sărbătorirea “Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava”, “Ziua Eroilor”, hramurile mănăstirilor Putna, Suceviţa, Hagigadar, Moldoviţa, Suceviţa precum şi a altor lăcaşe de cult din judeţ dar şi din municipiul Iaşi, sfinţirea unui număr de 15 mănăstiri şi biserici etc.

Restabilirea ordinii publice a fost abordată pe două direcţii de acţiune:
Prima a vizat intervenţia pentru restabilirea ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către persoane sau grupuri de persoane, în acest sens putând fi exemplificate intervenţiile pentru aplanarea unor scandaluri dintre familiile de etnie rromă din localităţile Gulia, Arbore, Mironu, Şcheia şi Voivodeasa.
De asemenea, intervenţia în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă “112”, a fost materializată  în 623 de acţiuni, independente sau în cooperare cu poliţia, constând în aplanarea unor conflicte multigen, situaţii de urgenţă, înzăpeziri, inundaţii, persoane dispărute sau rătăcite, incendii, accidente în zona montană.

Menţinerea ordinii şi siguranţei publice s-a organizat şi executat în sistem integrat, în 14 localităţi urbane şi rurale, cât şi pe traseele montane şi în zona pârtiilor de schi.

În perioada supusă evaluării, au fost organizate 2.966 patrule mixte în mediul urban, 712 patrule mixte în mediul rural, 2.439 patrule de jandarmi în mediul urban şi 2.342  patrule de jandarmi în staţiuni montane şi pe traseele turistice.
De asemenea, au fost organizate 99 de acţiuni punctuale în zonele de interes operativ pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.

Un alt domeniu în care jandarmii au fost implicaţi direct l-a reprezentat creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic, fiind organizate 86 de acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi fiind instituite măsuri specifice de ordine şi siguranţă publică, în timpul unor activităţi din mediul şcolar: examenele de bacalaureat, Examenul de Evaluare Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a şi Examenul de Definitivare în Învăţământ. Totodată, în cadrul misiunilor curente, s-a acordat o atenţie deosebită menţinerii ordinii publice în zona şcolilor, prezenţa activă a jandarmilor în apropierea elevilor constituind un atu pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ.

În conformitate cu prevederile Sistemului Cadru privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ, siguranţa elevilor şi a personalului didactic, s-au desfăşurat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin campanii stradale un număr de 353 de activităţi preventiv-educative şi au fost distribuite 1140 de materiale informative cu mesaje antiviolenţă şi de prevenţie.

Inspectoratul a asigurat protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 31 de obiective din judeţ, a asigurat paza şi protecţia transporturilor de valori executate de Trezoreria Suceava şi a participat la paza şi protecţia transportului corespondenţei clasificate în cooperare cu Direcţia Judeţeană de Informaţii Suceava, precum şi paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special.

Pe linia  prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, efectivele de jandarmi au constatat 117 infracţiuni, fiind întocmite şi predate parchetelor şi unităţilor de poliţie competente teritorial un număr de 80 de dosare cu acte premergătoare. Acestora li se adaugă 266 de infracţiuni constatate în cadrul patrulelor mixte cu poliţia.

De asemenea, au fost aplicate 5964 sancţiuni contravenţionale, au fost depistaţi 4 urmăriţi, au fost puse în aplicare 1896 de mandate de aducere emise de organele judiciare şi au fost introduse în camera de corpuri delicte 2457 bunuri, în valoare de 18.500 lei, care au fost predate pentru valorificare către D.G.F.P. Suceava. În cea ce priveşte comerţul cu produse accizabile, au fost confiscate un număr total de 91.129 pachete de ţigări, şi au fost constatate un număr de 5 infracţiuni de contrabandă.

Activitatea de cooperare interinstituţională a vizat în principal punerea în aplicare a celor 64 de protocoale şi planuri de cooperare sau colaborare şi acţiune pe care inspectoratul le are încheiate cu structuri din cadrul M.A.I., sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, alte instituţii şi organizaţii. Un rol central l-a avut colaborarea cu Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, care a constat în participarea la lucrările Colegiului Prefectural, Comisiei de dialog social, video-conferinţe, precum şi la şedinţele vizând creşterea  siguranţei în unităţile de învăţământ sau gestionarea situaţiilor de urgenţă. De asemenea, conducerea inspectoratului a participat la şedinţele de lucru ale A.T.O.P. pentru analiza şi stabilirea coordonatelor de referinţă privind asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică.

Pe lângă misiunile curente de ordine publică, jandarmii au participat la un număr de 285 de misiuni în comun cu I.P.J. Suceava, structurile locale ale D.I.I.C.O.T., B.C.C.O., Serviciul Imigrări Suceava, I.S.U. “Bucovina” Suceava, Penitenciarul Botoşani şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava.

În perioada de referinţă, au fost executate un număr de 596 de acţiuni în cooperare cu instituţii precum Garda de Mediu, A.J.V.P.S., Direcţia de Sănătate Publică, Serviciul de Ambulanţă Suceava, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia Judeţeană Accize şi Vămi, Direcţia Silvică, I.T.R.S.V., Direcţia Sanitar – Veterinară, Executori Judecătoreşti, Organele administraţiei locale, Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului. Menţionăm în acest sens cooperarea foarte bună cu Primăria municipiului Suceava şi primăriile din localităţile unde funcţionează structuri de jandarmi, împreună cu care au fost organizate şi executate 129 de acţiuni comune vizând buna desfăşurare a unor activităţi în cadrul comunităţilor locale.

Au fost desfăşurate un număr de 114 misiuni pe linie de protecţie civilă pentru salvarea persoanelor şi bunurilor acestora, acţiuni de intervenţie în zona montană pentru căutarea şi salvarea unor persoane, acţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase (căderi masive de zăpadă, polei, îngheţ, viscole, temperaturi foarte scăzute, inundaţii), asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul intervenţiilor echipelor I.S.U. la incendii, asanări de muniţie neexplodată, explozii, accidente chimice şi rutiere. Pe această linie poate fi menţionată buna colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava în timpul acţiunilor de intervenţie şi salvare. Un exemplu îl constituie acţiunile din luna martie, când, sub coordonarea Instituţiei Prefectului, structurile locale ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru acordarea de sprijin persoanelor afectate de căderile masive de zăpadă.

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, au fost primite şi gestionate prin dispeceratul unităţii 1.085 de apeluri de urgenţă, neînregistrându-se evenimente negative sau obiecţiuni privind operativitatea intervenţiei şi modul de acţiune al jandarmilor.

În scopul creşterii capacităţii de răspuns faţă de solicitările societăţii civile, Jandarmeria Suceava a acţionat şi va acţiona consecvent şi eficient pentru realizarea principalului deziderat al activităţii sale – asigurarea sentimentului de siguranţă civică pentru toţi membrii comunităţii, în acest sens instituţia constituindu-se într-un garant al ordinii şi siguranţei publice în judeţ.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza