full screen background image

Proceduri administrative simplificate la Fălticeni

Pe 24 iulie, de la ora 13.00, Primăria Fălticeni organizează, în sala de evenimente de la Pensiunea Iristar, Conferinţa prilejuită de finalizarea proiectului cu finanţare europeană “Planificare strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni”.

Valoarea totală a proiectului este de peste 3,8 milioane de lei.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI / SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Fălticeni prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetaţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (optimizarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office pentru serviciile publice furnizate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS 1 – Dezvoltarea capacităţii necesare în vederea fundamentării deciziilor şi planificării strategice pe termen lung, prin elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.
OS 2 – Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetăţeni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office şi back-office – Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative vizând
competenţele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
OS 3 – Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul UAT Municipiul Fălticeni, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/ instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competenţelor/ cunoştinţelor dobândite pentru 70 de persoane, din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

 

REZULTATE AŞTEPTATE

Rezultat program 1. Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 1 – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
Rezultat program 2. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate – Rezultat proiect 2 – Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competenţele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni – acesta furnizează digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi asigurând accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Fălticeni.
Rezultat program 3. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 3 – 70 de persoane din cadrul grupului ţintă instruite în ceea ce priveşte planificarea strategică şi utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauză vor fi evaluate şi vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul său specializat (formatori).

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI este de 3.878.139,42 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) – 3.296.418,51 lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 504.158,13 lei (13%)

Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului (Bugetul local) – 77.562,78 lei (2%)

DATA DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI: 26.05.2020

DATA FINALIZĂRII PROIECTULUI: 25.11.2022

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Cod SMIS 136253

Mai multe despre proiect găsiţi AICI.

 

 

Citeşte şi: https://vivafm.ro/2023/07/13/zilele-falticeniului-intre-15-si-23-iulie/

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza