full screen background image

Ionuț Popa, propus cetățean de onoare al Iașului

Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Ionuț Popa, va fi propus cetățean de onoare al mun. Iași. ”Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară,  având în vedere initiaţiva transpusă prin Expunerea de Motive la proiectul de hotărâre, având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.129, art.196 alin (1) lit. a) și art.211 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, hotărăște: Art. 1.  Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi domnului Ionuţ Popa Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru ducere la îndeplinire către: –  Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi; –  Primarul Municipiului Iaşi; –  Direcţia Juridică; –  Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni; –  Serviciului Relaţii Internaţionale –  Domnului Ionuţ Popa”, scrie în proiectul de hotărâre inițiat și semnat de către consilierii locali Mihai Liviu Gavril și Adrian Florin Boca.
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza