full screen background image

În 2019, Casa Judeţeană de Pensii a plătit ajutoare de deces în sumă totală de 4,7 milioane de lei

În perioada 3 ianuarie – 15 februarie 2019, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a plătit un număr de 1.160 de ajutoare de deces, suma totală fiind de 4.688.662 de lei.

În conformitate cu prevederile din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora oricare persoană care face această dovadă.

Pe de altă parte, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Aşadar, ajutorul de deces este un drept de asigurări sociale acordat asiguraţilor şi pensionarilor sistemului public de pensii, astfel încât, în ambele cazuri, prevăzute de lege, acordarea ajutorului de deces este condiţionată de calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei decedate, respectiv calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei care încasează ajutor de deces.

Până la adoptarea legilor anuale bugetare, în prezent, cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi de 2.081 de lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Documentele necesare pentru obţinerea ajutorului de deces :
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;
b) certificatul de deces (original si copie) ;
c) act de identitate al solicitantului (original si copie) ;
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie) ;
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie) ;
f) copie cupon de pensie al persoanei decedate.

În cazul în care persoana decedată avea calitatea de salariat, se depun următoarele acte:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;
b) certificat de deces(original si copie) ;
c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie) ;
e) documente din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare(original si copie) ;
f) adeverinţă de salariat şi extras REVISAL,după caz.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza