full screen background image

Concursul judeţean “Pe urmele maestrului Ion Irimescu”, la Fălticeni

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, Școala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni, Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni şi Primăria municipiului Fălticeni organizează cea de-a două ediţie a Concursului judeţean “Pe urmele maestrului Ion Irimescu”.

Concursul va avea urmǎtoarele secţiuni: artă plastică, creație literară și concurs de cunoștințe despre viața și opera maestrului Ion Irimescu.

Artă plastică

Înscrierea participanţilor şi depunerea lucrǎrilor se va face la Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu”, până pe 13 februarie 2017.

Secţiunea este adresată elevilor din clasele V-XII. Fiecare profesor îndrumător poate prezenta un număr nelimitat de lucrări. Un elev poate participa cu 3 lucrări pe secțiunea de artă plastică.

Tema acestei ediţii este “Creativitate și imaginație”  – Interpretate după opera (sculptură sau grafică) maestrului Ion Irimescu.

Tehnica de lucru: la alegere pe suport A4 sau A3.

Lucrările vor fi completate, pe verso cu următoarele date: nume şi prenume, clasa și vârsta, unitatea şcolară, prof. coordonator, localitate şi judeţ.

Persoana de contact – prof. Cepoi Oana Elena, oana.cepoi@yahoo.com,  0746 46 47 34.

Expoziţia  lucrărilor se va organiza în Sala ”Aurel Băeșu” din incinta Muzeului “Ion Irimescu”, pe 21 februarie 2017.

Creație literară

Înscrierea participanţilor şi depunerea lucrǎrilor se va face la Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu”, până pe 13 februarie 2017.

Secţiunea creaţie literară cuprinde două subsecţiuni, poezie şi eseu, şi este adresată elevilor din clasele V-VIII.

Aceştia vor realiza o poezie (de cel puţin 12 versuri, cel mult 20) sau un eseu (de 1-2 pagini) pe tema simfoniei formelor în sculptură (termeni-cheie: sculptor, armonie, muzică, frumuseţe, sunet, bronz). Sursa de inspiraţie va fi sculptura Muzica (imagine disponibilă şi pe site-ul muzeului.

În evaluare se vor aprecia originalitatea, coerenţa, corectitudinea textelor şi capacitatea de integra într-o creaţie proprie ideile şi stările transmise prin sculptura Maestrului Ion Irimescu.

Un elev poate participa la ambele secţiuni, cu câte o singură lucrare.

Un profesor poate coordona şi înscrie în concurs cel mult 3 elevi.

Lucrările elevilor vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman 12 la 1,5 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs), iar în partea de sus a lucrării (partea dreaptă) va fi scris numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, adresa de e-mail a profesorului, precum şi un număr de telefon pentru aputea fi contactaţi de către organizatori, în eventualitatea anunţării premiului.

Lucrările aceluiaşi elev participant la ambele secţiuni trebuie scrise în documente separate.

În cazul eseului, orice idee preluată dintr-o sursă bibliografică trebuie marcată corespunzător (în text, între paranteze, sau prin note de subsol).

Persoană de contact: prof. Pintilii Maria-Alina, 0740833588, pintiliialina1982@yahoo.com.

Competiție de cunoștințe despre viața și opera maestrului Ion Irimescu

Secțiunea de cunoștințe se adreseaza claselor V-VIII  și se realizează pe școală o singură echipă de 4 elevi, înscrisă până pe 3 februarie 2017, care vor răspunde la întrebările adresate de organizatori din blibliografia dată.

Se vor adresa întrebări la care participanții vor găsi răspunsul corect într-un timp stabilit, dacă răspunsurile vor fi multiple răspunsul nu va fi validat.

Competiția  pe echipe se va desfășura  pe 17 februarie 2017, la Sala ”Pictor Aurel Băeșu” din incinta Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” Fălticeni.

Elevii înscriși în concurs vor fi însoțiți de profesorii coordonatori.

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune și premii de creativitate. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi adeverinţe de participare cadrelor didactice îndrumǎtoare.

Jurizarea lucrǎrilor va avea loc în perioada  13-17 februarie 2017. Hotărârile juriului sunt definitive.

Lucrările expediate pe adresa concursului nu sunt returnabile.

Expedierea  diplomelor şi a adeverințelor de participare ale cadrelor didactice se va face la încheierea concursului, pe adresa şcolii participante, și se va realiza  până pe 31 martie 2017.

Radio VIVA FM este partener media al concursului.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza