full screen background image

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale organizează întâlniri cu partenerii sociali pentru optimizarea procedurilor

afir     Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) organizează la nivel județean, în perioada 12 – 14 ianuarie 2016, dezbateri publice pentru a identifica soluții de adaptare și simplificare a cadrului normativ privind accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Consultările publice vor fi organizate sub forma unor întâlniri de lucru de către Oficiile Județene ale AFIR în funcție de tematici de interes astfel încât să acopere toate domeniile și submăsurile de finanțare din sfera PNDR 2020, precum: Infrastructură (investiții aferente sM7.2 și sM7.6), Pomicultură, Silvicultură (drumuri forestiere – sM4.3, împădurire și servicii silvice – sM8.1 și M15), Agricultură (infrastructură agricolă – sM4.3, investiții aferente sM4.1, sM6.1, sM6.3, M9 și M16, gestionarea riscurilor – M17), Agricultură  și  Mediu (operațiuni aferente M1 și M2), Industrie alimentară (investiții aferente sM4.2 și sM4.2a), LEADER, Dezvoltare economică (investiții aferente sM6.2 și sM6.4).

„Vom centraliza problemele identificate la întâlniri tematice pentru ca ulterior să putem întocmi un raport privind cele mai relevante și pertinente soluții propuse pentru implementarea unui cadru normativ cât mai simplu și eficient pentru accesarea și derularea fondurilor europene acordate țării noastre. În urma analizării la nivel central a acestor soluții, vom adapta procedurile de lucru ale AFIR și vom înainta către instituțiile responsabile toate acele soluții care nu intră în aria de competență a Agenției. Acest demers al nostru nu este doar o invitație la dialog, ci mai ales o invitație la construirea unui parteneriat solid și activ cu actualii și viitorii beneficiari ai PNDR” a precizat Andras SZAKAL, Directorul General al AFIR.

La dezbaterile publice vor fi invitați reprezentanți ai societățiilor de consultanță, ai patronatelor, asociațiilor sau federațiilor de profil, ai instituțiilor financiar-bancare, precum și lideri de opinie activi din sectoarele specifice tematicilor discutate, beneficiari PNDR.

Informații suplimentare

Măsura 1 „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”
Măsura 9 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
Măsura 15 „Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”
Măsura 16 „Cooperare”
Măsura 17 „Gestionarea riscurilor”
Măsura 19 „Dezvoltarea locală a LEADER”
Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”
Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”
Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”
Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”
Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”
Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”
Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
Submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
Submăsura 8.1 „Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite”

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza