full screen background image

Zeci de nereguli descoperite la controalele în spaţiile de alimentaţie publică şi de recreere în care se creează aglomeraţii mai mari de 50 de persoane

Viva News TEMPLATE yeci     În vederea prevenirii incendiilor asemănătoare celui produs, în data de 30 octombrie 2015, în Clubul „Colectiv” din Bucureşti, la nivelul judeţului Suceava s-au constituit comisii interinstituţionale pentru verificarea legalităţii funcţionării spaţiilor de alimentaţie publică şi de recreere în care se creează aglomeraţii mai mari de 50 de persoane.

Din aceste comisii fac parte reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă BUCOVINA al judeţului Suceava, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava,  Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Suceava, Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava a realizat la nivel judeţean o inventariere a spaţiilor de alimentaţie publică şi recreere, în urma căreia au fost identificate 476 de locaţii care pot face obiectul acestor comisii interinstituţionale.

Activităţile de control au fost demarate în data de 3 noiembrie şi vor continua respectând inclusiv noile reglementări cu privire la atribuţiile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, aprobate în şedinţa de guvern. Astfel, în primele 3 zile, au fost verificate un număr de 41 de astfel de locaţii.

În urma controalelor efectuate la societăţi comerciale din Municipiul Suceava, ISU Suceava şi IPJ Suceava au constatat următoarele neregulile:
• nu a fost întocmit Planul de intervenţie la incendiu;
• mijloacele de apărare împotriva incendiilor (stingătoare portative cu pulbere) nu sunt verificate;
• lipsa unora dintre documentele şi evidenţele specifice PSI;
• nu au fost desemnaţi lucrătorii care să aplice măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
• nerespectarea  timpului de muncă;
• lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu;
• formularul de organizare a intervenţiei la locul de muncă şi planul de evacuare nu au fost redactate şi afişate la loc vizibil;
• hidrantul de incendiu interior nu este echipat cu instalaţie pentru iluminat de securitate, iar sala nu are instalaţie electrică pentru iluminatul de securitate împotriva panicii;
• unele unităţi nu au asigurată paza conform Legii nr.333/2003;
• amplasarea a 3 centrale termice murale în spaţiu necompartimentat faţă de magazia de mărfuri a barului;
• una din societăţile comerciale verificate nu deţine autorizaţie de funcţionare din partea Primăriei Municipiului Suceava.

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Suceava a verificat 4 societăţi comerciale din Municipiul Suceava şi Comuna Şcheia, unde nu a constatat nereguli, singurele măsuri dispuse fiind respectarea capacităţii de locuri prevăzută în autorizaţia de mediu, în cazul organizării de evenimente.

Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava a verificat tot un număr de 4 societăţi comerciale, aflate pe raza Municipiului Suceava, Comunelor Şcheia şi Ipoteşti, iar printre deficienţele constatate enumerăm:
• Carne congelată şi porţionată fără etichete;
• Lipsă marcare, în mod vizibil, a spaţiului destinat nefumătorilor;
• Lipsă evidenţiere alergeni în lista de meniu;
• Neafişarea la loc vizibil a copiei după Codul Unic de Înregistrare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a verificat 4 societăţi comerciale din Municipiul Suceava, unde a constatat următoarele nereguli:
• Nu este nominalizat lucrătorul desemnat care să îndeplinească cerinţele SSM;
• Un lucrător nu a semnat fişa de instruire SSM pentru ultima instruire periodică;
• Nu au fost desemnaţi lucrătorii care să aplice măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
• Calea de acces de la magazia unei societăţi era obturată în acel moment cu mărfuri (navete);

Direcţia de Sănătate Publică Suceava a verificat 17 societăţi comerciale aflate în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Rădăuţi, Comuna Izvoarele Sucevei, Comuna Moldoviţa, Comuna Vatra Moldoviţei, Comuna Broşteni, identificând următoarele nereguli:
• Lipsa certificat cursuri de igienă personal angajat;
• Blocul alimentar necesită unele lucrări de igienizare;
• Cursuri de igiena expirate;
• Analize medicale periodice expirate la o singură persoană (ospătar).

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava a verificat 7 societăţi comerciale aflate în Municipiul Suceava şi în Comuna Şcheia, unde a constatat următoarele nereguli:
• Condiţii de igienă necorespunzătoare;
• Etichetare necorespunzătoare;
• Lipsă registru subproduse.

În urma acestor controale, au fost aplicate avertismente contravenţionale, cât şi amenzi, cuprinse între 250 – 50.000 de lei.

Reamintim că o societate comercială din Municipiul Suceava şi-a oprit activitatea din proprie iniţiativă, iar o alta este închisă pentru renovare, 3 – 10 noiembrie 2015.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza