full screen background image

Penalizări pentru fermierii care nu solicită la timp subvenţiile

apia 2     Luni, 15 iunie, expiră termenul limită pentru înaintarea cererilor unice de plată.

Acestea mai pot fi depuse şi după această dată, pe durata a încă a 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, anunţă Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Suceava.

O precizare suplimentară este făcută în legătură cu faptul că utilizatorii terenurilor din categoria păşuni/fâneţe vor putea depune cererea unică de plată aferentă terenurilor în cauză fără a fi obligaţi să deţină animale pentru păşunarea respectivelor suprafeţe, însă cu obligaţia de a dovedi activitatea agricolă minimă de cosit, cel puţin o dată pe an, prin valorificarea sau depozitarea fânului rezultat.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi, persoane fizice sau persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafeţelor de teren agricol sau deţinători legali de animale.

De asemenea, în cazul concesionării sau închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor sunt membrii asociaţiei, dovada utilizării legale a acesteia constituind-o copia de pe contract, cât şi centralizatorul cu acordul, datele de identificare şi numărul de animale. Pe de altă parte, de precizat este faptul că arendatorul, concedentul, locatorul sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul ari animalele cedate în modul amintit.

Eligibile la plată sunt exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 hectar şi formate din parcele agricole de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este obligatoriu a fi de cel puţin 0,1 hectare.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, precum şi cerinţele legale în materie de gestionare, pe toată suprafaţa fermei.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza