full screen background image

Ajutorul pentru înmormântare a fost majorat

casa de pensii suceava     Casa Judeţeană de Pensii anunță că ajutorul de deces este de 2.415 lei pentru fiecare persoană care a avut contract de asigurare sau pentru fiecare pensionar, precum şi de 1.208 de lei, în cazul unui membru de familie decedat al asiguratului.

Ajutorul pentru înmormântare este finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă la cerere, fără a fi condiţionat de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Conform CJP Suceava, în sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se acordă, conform legii, şi alte prestaţii, printre care, ajutorul  de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului  sau  al unui membru al familiei unuia dintre categoriile menţionate.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Casa Judeţeană de Prnsii informează că solicitările pentru obţinerea ajutorului de deces se pot depune zilnic la compartimentul specializat al instituţiei din Suceava şi trebuie însoţite de copii după certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte de identitate, de certificatul de deces în original şi copie, precum şi de o declaraţie că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare.

Actele solicitate diferă în funcţie de relaţia de rudenie existentă între solicitant şi defunct.

Plata dreptului se face la casieria CJP sau prin mandat poştal. În vederea ridicării ajutorului de deces de la casierie, solicitantul trebuie să prezinte şi cartea de identitate în original.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza