full screen background image

, , , , , , , ,

Cadrele didactice din județul Neamț încheie concursul de obținere a gradațiilor de merit

La concursul de obținere a gradațiilor de merit, 190 de cadre didactice din județul Neamț candidează pe 185 de locuri, iar la categoria personal didactic...