full screen background image
Primăria Mihai Eminescu

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale, Componenta C10: FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

Numele proiectului de investiție: „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei MIHAI EMINESCU, județul BOTOȘANI”

Cod proiect: C10-I1.2-231 / 16.05.2022

Contract de finanțare nr. 146385/23.12.2022

Durata proiectului: 27 de luni; Data de începere: 23.12.2022; Data finalizare: 23.03.2025

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului local. De asemenea, se permite și achiziționarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Obiectivele generale urmărite:

  • Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor fata de administrația publica locala
  • Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității
  • Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban

 

 • Creșterea calității serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora

 

Obiectivele specifice urmărite:

 • Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității
 • Încurajarea spiritului civic si a participării cetățenilor la actul de administrare
 • Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale
 • Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare 
 • Monitorizarea si optimizarea consumurilor de energie
 • Crearea bazelor de date a consumurilor de energie si a parametrilor de mediu
 • Instalarea de mobilier urban inteligent, conducând la creșterea ariei de acoperire a sistemului WiFi in spatiile publice si creșterea ariilor iluminate 
 • Încurajarea utilizării transportului in comun prin crearea de spatii inteligente de îmbrăcare / debarcare a calatorilor 
 • Monitorizarea si controlul in timp real a infrastructurii tehnico-municipale de iluminat public
 • Monitorizarea parametrilor relevanți de mediu 
 • Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

Valoare totală proiect: 2.195.407,53 lei 

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR : 1.844.880,28 lei

 

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Ionel Nicoleta Daniela – Sef serviciu financiar contabil, telefon: 0744973921, e-mail: registratura@comunamihaieminescu.ro 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE”

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/        https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Comunicat de presă

comments

comments