full screen background image

Direcția Silvică Neamț: Volumul maxim de recoltat pentru acest an este de 952.000 metri cubi

Direcția Silvică Neamț informează că volumul maxim de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier național este stabilit prin amenajamente silvice, planuri de management elaborate conform legislației silvice și nu prin hotărâri ale Guvernului. Pentru județul Neamț, volumul recoltat între 2015 și 2019 din fondul forestier proprietate publică a statului, a fost cuprins între 700 mii și 825 mii metri cubi anual. Doar pentru fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de către Direcția Silvică Neamț, volumul maxim de recoltat pentru acest an este de 952 mii metri cubi. Volumul care se recoltează anual de către fiecare direcție silvică este verificat, aprobat si monitorizat de Romsilva – totodată, toate actele de punere în valoare și autorizațiile de exploatare pentru masa lemnoasă sunt introduse în SUMAL – sistem național integrat de urmărire a trasabilității masei lemnoase.
Neamt – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments