full screen background image

Măsurile de organizare a începerii anului școlar, discutate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava

Astăzi, 24 august, sub conducerea prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan, în sala Ștefan cel Mare a Palatului Administrativ, a avut loc o ședință ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La ședință au participat reprezentanții Consiliului Județean Suceava, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Direcției de Sănătate Publică Suceava, Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Suceava, SGA.Suceava și Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Primul punct pe ordinea de zi a constat în prezentarea situației epidemiologice la nivelul județului Suceava de către Direcția de Sănătate Publică. Astfel, la nivelul județului nu sunt prezente focare în desfășurare și anchetele epidemiologice derulate prin personalul de specialitate din cadrul DSP se realizează la timp, conform procedurilor medicale. Punctul doi pe ordinea de zi a constat în analiza măsurilor de organizare a începerii anului școlar în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu SARS-COV 2. Prefectul judeţului, a subliniat faptul că accesul echitabil la educație este esențial, cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică. Este important ca autoritățile, în parteneriat cu părinții, să ia măsuri stricte de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2, de natură a permite reîntoarcerea tuturor elevilor în clase. Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului echitabil la educație și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați și respectarea tuturor normelor prevăzute, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecție. În acest context, prefectul județului precizează că, prin O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, au fost instituite unele măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile şi instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. Adoptarea actului normativ a venit în contextul în care actuala legislaţie îşi încetează efectele odată cu sfârşitul anului şcolar/universitar 2019 – 2020, pentru a fi asigurată continuitatea în desfăşurarea activităţilor didactice la nivelul sistemului de învăţământ. Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 141/2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 767/21.08.2020. Funcţie de situaţia epidemiologică, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociaţiei de părinţi din unitatea de învăţământ, ca desfăşurarea activităţii didactice care presupune prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei şi al internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei şi cercetării. În acest caz, respectiva propunere a unităţii de învăţământ preuniversitar, avizată de Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava şi de către Direcţia de Sănătate Publică Suceava, va fi înaintată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în vederea aprobării prin hotărâre. Având în vedere faptul că prin hotărârea adoptată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava va dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât şi cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învăţământ preuniversitar, în funcţie de situaţia epidemiologică, prefectul județului a solicitat conducerii Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava informarea săptămânală cu privire la măsurile dispuse. Totodată, prefectul județului a subliniat că, în situaţia în care spaţiile existente în unităţile de învăţământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranţă sanitară stabilite de autorităţile de resort, inspectoratul şcolar judeţean să informeze de îndată, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în vederea solicitării autorităţilor administraţiei publice locale de alte spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza