full screen background image

Sucevenii pot obţine subvenţii pentru sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă lansarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Sunt subvenţionate 90% din cheltuielile eligibile, în valoare de maximum 20.000 de lei, respectiv cele cum achiziţionarea sistemului, montarea şi punerea în funcţiune, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, beneficiarului revenindu-i o participare financiară de 10% din total.

Beneficiarii pot fi persoanele fizice proprietare ale imobilelor pe care se va monta sistemul de panouri fotovoltaice, cât şi persoanele fizice care au acordul proprietarilor pentru implementarea proiectului.

Sunt impuse şi două condiţii restrictive – beneficiarii să nu aibă obligaţii restante la bugetul de stat şi la cel local, iar imobilele să nu facă obiectul vreunui litigiu în instanţă ori al vreunei proceduri de expropriere.

La dosar vor fi depuse cererea de finanţare tip, copie de după actul de identitate al solicitantului, extras de carte funciară, certificat de atestare fiscală pentru plata obligaţiilor către bugetul de stat şi certificat de atestare fiscală pentru plata obligaţiilor către bugetul local.

comments

comments