full screen background image

Casa Corpului Didactic implementează un proiect pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava implementează, începând din 9 mai 2018, proiectul cu titlul „PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile”, cod MySmis 106995(nr. contract POCU/74/6/18/106995), cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Beneficiarul proiectului este Casa Corpului Didactic „George Tofan”Suceava, iar parteneri sunt Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională a județului Suceava.

Școlile asociate vor fi Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți şi Școala Gimnazială „Dimitrie Vătămăniuc” Sucevița.

Valoarea totală a proiectului este de 4.793.866,62 de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.074.786,63 de lei.Managerul de proiect este prof. Maria Teodoreanu.

Scopul proiectului

Obiectivul general al prouiectuluiconstă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 543 de preșcolari și elevi, provenind din cadrul Școlii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc, Școlii Gimnaziale Speciale “Sf.Stelian” Rădăuți și Școlii Gimnaziale “Dimitrie Vătămăniuc” Sucevița, județul Suceava, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școală vizează sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în educația copiilor prin activități de consiliere și educație parentală. De asemenea, se va asigura ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extra-curriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție. Totodată, sustenabilitatea instituțională și a programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali și regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului.

Obiectivele specifice

Obiectivul Specific1constă înameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologii de tip „Grădiniță și Școală prietenoase” de care să beneficieze un număr de 543 copii și conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 543 părinți. Sustenabilitatea programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații locale relevante și organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminării, transferului și valorificării bunelor practici asimilate în cadrul proiectului la nivel local și regional cu implicarea unui număr de 50 participanți.

Obiectivul specific este reprezentat de stimularea accesului și participării copiilor la învățământul preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate destinate copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce vizează dialogul școală-familie-copii-comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 99 de părinți, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 99 copii, desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 99 copii și 99 părinți.

Obiectivul specific 3constă în stimularea accesului și participării elevilor la învățământul primar și gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog școală-familie-copii-comunitate, derularea unui program de tip „Școală după școală” pentru un număr de 45 elevi, furnizarea de sprijin material pentru număr de 444 elevi, desfășurarea de activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 444 desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 444 elevi și 444 părinți.

Rezultatele preconizate

Principalele rezultate pe care proiectul le vizează sunt: 1 metodologie și proceduri de îmbunătățire a programelor educaționale, prin utilizarea principiului „Școala/grădinița prietenoasă”; 1 workshop destinat cadrelor didactice, în vederea diseminării informațiilor cu privire la metodologie și procedurile de lucru; workshop-uri și dezbateri ce vizează realizarea transferului de bune practici către stake-holderii regionali; lucrări de amenajare a spațiilor educaționale; dotarea spațiilor educaționale cu bunuri necesare îmbunătățirii infrastructurii educaționale; parteneriate cu părinții, actorii locali(agenți economici, ONG-uri relevante, unități de cult, poliția locală, cluburi sportive, etc.); 3 campanii de înscriere a copiilor cu vârste preșcolare în sistemul educațional; identificarea copiilor aflați în risc de abandon școlar; facilitarea accesului părinților și copiilor la serviciile de consiliere educațională pentru elevi și educație parentală; acordarea de sprijin material unui număr de 543 copii; planuri educaționale individualizate pentru preșcolari; activități extracurriculare etc.

Durata proiectului este de 36 de luni și se va încheia în 8 mai 2021.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza