full screen background image

Sesiune națională de comunicări științifice studențești “Economia europeană. Prezent și perspective”, la USV

În perioada 10-12 mai, în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, a avut loc o sesiune națională de comunicări științifice studențești având ca temă “Economia europeană. Prezent și perspective”. La acest eveniment au participat studenți și doctoranzi atât din cadrul Facultății de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul universităţii sucevene cât și studenţi din alte centre universitare din țară, membre ale Asociaţiei Facultatilor de Economie din Romănia (AFER).

Această manifestare este dedicată studenților de la programele de studiu de licență, master și doctorat de la facultățile de profil economic membre AFER. Lucrările participante a trebuit să întrunească girul cadrelor didactice universitare coordonatoare și să fie selectate la nivel de facultate participantă, a declarat prof univ dr. Carmen Nastase, decan al Facultății de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul USV.

La eveniment s-au înscris inclusiv studenți din Republica Moldova de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Aceștia urmează programul de studii de master în domeniul administrării afacerilor cu dublă diplomă.

Invitatul de onoare a fost prof. univ.dr. Ruslan Biloskurskyy, decan al Facultății de Economie, din cadrul Universității Yuri Fedkovitch, Chernivtsi National University. Domnia sa a prezentat lucrarea “Economic development and Euro integration processes in Ukraine”. Sesiunea a fost moderată de prof. univ. dr. Larisa Bugăianu, prorector al Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ. dr. Smaranda Cosma, Facultatea de Business, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, conferenţiar universitar doctor Angela Albu, director al Departamentului de Economie, Informatică Economică și Gestiunea afacerilor, din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică a Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava

La eveniment au participat reprezentanţi ai CECCAR, Filiala Suceava, iar cele mai bune lucrări au fost premiate de către CECCAR prin cărţi şi voucere valorice.

Această conferință științifică a studenților economiști s-a desfășurat în cadrul manifestărilor celei de a VIII-a ediţii a Festivalului „Zile şi nopţi studenţeşti” (ZNSt) de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și sub auspiciile Zilei Europei.

comments

comments