full screen background image

Activitate de familiarizare a elevilor cu opera poetului Taras Șevcenko, la Şcoala din Bălcăuți

Joi, 15 martie, elevii din ciclul gimnazial al Şcolii Gimnaziale Bălcăuți, coordonați de profesor Lăcrămioara Grigorciuc, au pregătit un moment poetic intitulat ”În amintirea Cobzarului”, activitate prin intermediul căreia s-a urmărit familiarizarea elevilor cu biografia şi opera poetului Taras Șevcenko.

De asemenea, s-a avut în vedere promovarea limbii, culturii, istoriei, tradițiilor, obiceiurilor ucrainene în contextul sistemului de învățământ românesc.

Pe durata desfăşurării proiectului, în orele de limbă şi literatură română și istoria și tradițiile minorităților, şi în cadrul atelierelor de lectură, s-a urmărit realizarea temei propuse: “În amintirea Cobzarului…”, fiind folosite diverse metode didactice: observaţia, conversaţia, explicaţia, lectura, expunerea, dezbaterea, reflecţia personală, argumentarea, recitarea.

Versurile alese pentru a fi recitate de elevi au acoperit întreaga paletă tematică a lui Șevcenko: patriotismul, dragostea de țară, faptele de vitejie ale strămoșilor, destinul trist al celor năpăstuiți, dilema sensului vieții, frumusețea naturii, creația folclorică ucraineană, dragostea.

Momentul poetic a fost presărat cu cele mai frumoase melodii compuse pe versurile poetului ucrainean. Călătoria muzicală prin lirica șevcenkiană a fost pregătită de profesor Narcisa Cîrstean.

Elevii nu doar au recitat versurile, ci au fost îndemnați să le simtă, să se identifice/ sau nu cu ele.

La finalul activității, au înțeles mult mai ușor cuvintele lui Constantin Dobrogeanu – Gherea, despre opera marelui poet ucrainean: „Ceea ce caracterizează mai ales poeziile lui Șevcenko, în afară de o formă splendidă, de o limbă populară curată, e o durere și o jale nespusă pentru muncitorimea ucraineană, pentru frații lui de suferință. În niciun poet mare nu e concentrată atâta gingășie și nestrămutată iubire pentru popor și atâta durere pentru suferințele lui.”

Astfel de activități extracurriculare au rolul de a-i scoate pe elevi din monotonia orelor de curs obișnuite. Ele reprezintă un element prioritar în politicile educaționale, întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și asupra integrării sociale în general.

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

comments

comments