full screen background image

Apel al Primăriei Rădăuți către deținătorii de clădiri nerezidențiale

Șeful Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, economistul Silviu Ursescu, a prezentat, într-o conferință de presă, informații privind impozitarea clădirilor cu destinație nerezidențială, o problemă importantă în cadrul activităților fiscale locale.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, au fost definite noțiunile de clădire rezidențială și clădire nerezidențială și modul în care se realizează impozitarea acestora.

Clădirile rezidențiale sunt clădirile folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii și care nu aiu nici o parte din acestea folosite pentru desfășurarea unor activități economice.

Clădirile nerezidențiale sunt clădirile care nu satisfac cerințele de locuit și în cadrul cărora se desfășoară orice alte activități decât cele de locuit. Astfel în această categorie sunt incluse acele clădiri folosite pentru activități administrative, de agrement, comerciale, de cult, de educație, financiar-bancare, de sănătate, sociale, sportive, turistice. Pentru încadrarea în categoria de clădiri nerezidențiale, se are în vedere destinația finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane decât de proprietarii lor, precum și modul de înregistrare a cheltuielilor cu utiltățile.

Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, conform art. 458 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii, care poate fi rezultată din trei situații: dintr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință; valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor menționate, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457

Silviu Ursescu, șef Serviciu Impozite și Taxe, a declarat: „Conform prevederilor din HCL nr. 236/22.11.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, cota de impozitare a clădirilor nerezidențiale în cazul persoanelor fizice este de 0,8%. Aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate, conduce de cele mai multe ori, la stabilirea, în sarcina contribuabililor-persoane fizice, a unor obligații de plată către bugetul local de ordinul miilor sau zecilor de mii de lei.

Este important ca cetățenii să ia la cunoștință faptul că nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impunere, obligă organul fiscal local să recalculeze impozitele pentru întreaga perioadă de prescripție, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referință. În acest moment, obligațiile fiscale pot fi recalculate doar pentru perioada 01 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, dar această situație poate fi mai gravă în cazul în care se întârzie depunerea diligențelor necesare pentru declararea ca atare a clădirilor cu destinație nerezidențială”.

Primăria Municipiului Rădăuți, prin Serviciul de Impozite și Taxe, face apel către persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, să se informeze corect și complet în privința impozitării acestora, să depună declarația de impunere în condițiile legii, astfel încât să se evite situația stabilirii unor obligații de plată către bugetul local într-un cuantum prea mare.

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

ARTICOLE ASEMANATOARE

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza