full screen background image

Angajatorii cu activitate în domeniile prelucrării cărnii şi produselor lactate, verificaţi de inspectorii de muncă

În luna iunie 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile prelucrării și conservării cărnii, prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, fabricării produselor lactate și a brânzeturilor, precum și în domeniul comercializării acestora.

Obiectivele Campaniei au fost:
– Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile prelucrării și conservării cărnii, prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, fabricării produselor lactate și a brânzeturilor, precum și în domeniul comercializării acestora, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
– Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în registrul general de evidență a salariaților și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia își are sediul social societatea.
– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile prelucrării și conservării cărnii, prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, fabricării produselor lactate și a brânzeturilor, precum și în domeniul comercializării acestora, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
dentificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor.

Grupul țintă al campaniei îl reprezintă angajatori și lucrători care își desfășoară activitatea în domeniile prelucrării și conservării cărnii, prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, fabricării produselor lactate și a brânzeturilor, precum și în domeniul comercializării acestora.

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă, la acţiune au participat un număr de 16 inspectorii de muncă, care au controlat 38 de angajatori.

În urma controalelor efectuate s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 11.500 de lei.

“Printre deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă se numără nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; neinformare muncă de noapte; nu este afișat regulamentul intern; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; lipsă repartizare program de muncă în contractele individuale de muncă cu timp parțial sau în actele adiționale încheiate ulterior; nu sunt evidențiate clar orele de lucru în contractele individuale de muncă.”, a precizat Romeo BUTNARIU, Inspector Şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza