full screen background image

Bugetul Fălticeniului, discutat în şedinţa Consiliului Local

Vineri, 10 martie, începând cu ora 15:00, Consiliul Local Fălticeni se va reuni în şedinţă extraordinară.

Principalul proiect de hotărâre va fi cel privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

De asemenea, aleşii fălticenei vor analiza preluarea sumei de 300.000 de lei din excedentul anilor precedenţi a activităţii finanţate integral din venituri proprii „Piaţa Agroalimentară”, ca venit la bugetul local pe anul în curs.

Un ultim punct pe ordinea de zi este acordarea dreptului de folosinţă gratuită, pe durata executării investiţiei, asupra terenului situat în str. Ana Ipătescu, nr. 51, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Conform Legii nr. 141/30.04.2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, proiectele de hotarâri pot fi propuse de consilieri, de primar sau de către cetăţeni.

Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unitaţii administrativ – teritoriale.

Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile acestora.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa secretarului Consiliului Local Fălticeni, Mihaela Busuioc (camera 27, Primaria Fălticeni).

comments

comments
Leave a Reply

avatar