full screen background image

Sesiune de informare organizată la Suceava de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează, pe 16 februarie, la Suceava (Hotel Balada, str. Mitropoliei nr. 5) o sesiune de informare cu privire la lansarea Priorității de Investiții 2.2 – “Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”, Axa Prioritara 2 – “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”,

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apel de proiecte este de 30,28 milioane de euro.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiunii:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

–    Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;

–    Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

–    Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii

–    Internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie sa cuprindă, in mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 23 februarie 2017 (ora 12.00) – 23 august 2017 (ora 12:00).

Accesul la evenimente este liber, în limita locurilor disponibile şi în condițiile înscrierii,  prin completarea formularului de participare, la adresa: http://inforegionordest.ro/campanie-de-februarie.

comments

comments
Leave a Reply

avatar

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza