full screen background image

Acţiune de amploare desfăşurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe periculoase

În acest week-end, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au desfăşurat o amplă acţiune de verificare a deţinătorilor de arme în vederea identificării celor care nu respectă legislaţia specifică.

În cadrul acţiunii au fost verificaţi peste 50 de deţinători de arme letale şi neletale, dar au fost efectuate controale şi în fondurile de vânătoare.

Acţiunea a vizat, în special, deţinătorii de armament şi muniţii letale/neletale, care nu au solicitat prelungirea valabilităţii permiselor de armă a căror titulari sunt şi nu au depus armele şi muniţiile la un armurier autorizat, în termenul prevăzut de lege (10 zile de la data expirării valabilităţii permisului de armă).

În cadrul acțiunii, poliţiştii SAESP, precum și polițiștii formațiunilor judiciare, din cadrul subunităților de poliție, desemnați să răspundă de problematica pe linie de arme, explozivi, substanțe periculoase, au efectuat verificări la domiciliul deținătorilor legali de arme, fiind întocmite 3 dosare de urmărire penală, cu privire la infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, fapte prev. și ped. de art. 342 al. 6 din Codul Penal.

Totodată, au fost ridicate un număr de 2 pistoale neletale de autoapărare şi 60 de elemente de muniţie. De asemenea, au mai fost confiscate o armă de vânătoare şi o arbaletă cu 6 săgeţi.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J.Suceava, au organizat, de asemenea, în zilele de 04-05.02.2017, o acţiune în sistem integrat, pentru prevenirea şi combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic, precum şi de verificare a legalităţii organizării şi desfăşurării partidelor de vânătoare cu vânători români şi străini.

Astfel, în ziua de 4 februarie, orele 10.00-20:00, poliţiştii au acționat pe fondul cinegetic nr. 21 Rarău, activitate în cadrul căreia au constatat o infracțiune de braconaj cinegetic, prev. și ped. de art. 42, al. 1 lit. c din Legea nr. 407/2006, efectuându-se cercetări față de un bărbat din com. Vama.

De asemenea, în ziua de 4 februari, orele 10.00-19.00, poliţiştii au efectuat 3 controale la domiciliul deținătorilor legali de arme, întocmind un dosar penal, pentru comiterea unei infracțiuni prev. și ped de art. 342 al. 6 din Codul penal, fiind indisponibilizat un pistol cu proiectile de cauciuc și cantitatea de 55 cartușe aferente acestuia, din care 47 cu efect sonor și 8 cu proiectile de cauciuc. Totodată au efectuat 2 instruiri cu ocazia desfășurării a 2 partide de vânătoare pe fondurile cinegetice nr. 17 denumit Botuș și nr. 27 denumit Moldovița, ambele aflate în gestiunea Direcției Silvice Suceava.

O altă acţiune s-a desfăşurat împreună cu Poliţia Municipiului Fălticeni – Biroul de Ordine Publică, pe raza mun. Fălticeni și a comunelor arondate, ocazie cu care au fost efectuate 6 controale la domiciliul deținătorilor legali de arme, întocmindu-se un dosar penal, pentru comiterea unei infracțiuni prev. și ped de art. 342 al. 6 din Codul penal, fiind indisponibilizat un pistol cu gaze cal. 9 mm și 5 cartușe muniție aferentă. De asemenea, a fost confiscată o arbaletă, cu 6 săgeți aferente, în valoare de aprox. 2250 lei.

Poliţiştii reamintesc celor care doresc să obţină permisul de port armă dar şi celor care l-au dobândit câteva aspecte legislative.

Astfel conform Legii nr. 295/2004 republicată , la Art. 25 sunt precizate condiţiile de valabilitate ale permisului de armă.

(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
(2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.
(4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.
La art. 26 din acelaşi act normativ sunt precizate condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor
(1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele şi muniţiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii:
a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;
b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.
(3) În autorizaţia prevăzută la alin. (2) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.
(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilităţii permisului de armă, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2).

comments

comments
Leave a Reply

avatar