full screen background image

Pensia medie în România, aproape jumătate din salariul mediu net

Pensia medie de asigurări sociale de stat reprezenta, la finele lunii martie, 45,34% din salariul mediu net. La finele primului trimestru al acestui an pensia medie era de 930 lei, adicp 45,3% din câștigul salarial mediu net, de 2.051 lei, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Numărul total al pensionarilor la sfârșitul lunii martie 2016 a fost de 5.109.951 persoane, în scădere cu 52.470 persoane față de perioada corespunzătoare a anului 2015 și cu 19.859 persoane față de sfârșitul lunii decembrie 2015.

Din total, 91,57% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.679.043 persoane) și 8,43% pensionari agricultori (430.908 persoane).

La 31 martie 2016, comparativ cu 31 martie 2015, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 5.567 persoane, iar pensia medie a fost mai mare cu 44 lei.

Proporția cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă — 73,20%, corespunzătoare unui număr de 3.425.100 persoane. Raportată la pensia totală a pensionarilor de asigurări sociale de stat (930 lei), pensia acestora (1.067 lei) a fost în luna martie 2016 cu 48 lei mai mare decât la 31 martie 2015.

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată și pensie anticipată parțială, femeile reprezentau 54,95%, iar din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie pentru limită de vârstă, femeile reprezentau 55,01%.

Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în luna martie 2016, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, 52,26% aveau pensii sub 872 lei (pensia medie fiind de 930 lei).

În ceea ce privește pensionarii proveniți din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, aceștia erau în număr de 430.908 persoane la sfârșitul lunii martie 2016, iar 90,83% primeau pensii pentru limită de vârstă, 0,71% pensii de invaliditate și 8,46% pensii de urmaș.

Pensia medie era de 381 lei, cu 20 lei mai mare decât în luna martie 2015. Pensionarii cu limita de vârstă aveau o pensie medie de 401 lei, cu 20 lei mai mare decât în luna martie 2015.

La sfârșitul lunii martie 2016 se aflau în plată 479 de beneficiari de ajutor social tip pensie, cu 121 persoane mai puțin decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, ajutorul social mediu pe care l-au primit fiind în cuantum de 229 lei.

În primul trimestru, s-au acordat drepturi în valoare medie de 193 lei/persoană pentru 100.604 persoane, conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Numărul beneficiarilor s-a redus cu 19.538 persoane față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

comments

comments
Leave a Reply

avatar