full screen background image

Trei persoane depistate muncind “la negru”, în judeţul Suceava

munca la negru     În ultima lună a anului trecut, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 267 de controale, din care 177 în domeniul relaţiilor de muncă şi 90 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 166 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 67.300 de lei.

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii suceveni au efectuat 177 de controale, în urma cărora au aplicat 40 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 51.800 de lei.

În luna DECEMBRIE au fost depistate 79 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 6 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii; 70 de persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal; 3 persoane fără forme legale de angajare, care îşi desfăşurau activitatea la 2 angajatori.

Valoarea amenzilor aplicate a fost de 30.000  de lei.

Deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au efectuat un număr de 90 de controale.

În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 126 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 15.500 de lei.

Printre deficienţe frecvent constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au numărat plan de prevenire şi protecţie lipsă sau incomplet; neutilizarea echipamentului de protecţie; instruire insuficientă; nu sunt stabilite prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii.

În luna decembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 13 evenimente, din care 4 soldate cu decesul victimelor.

În aceeaşi lună, la Inspectoratul Teritorial de Muncă s-au înregistrat 88 de petiţii primite şi 47 de petiţii soluţionate.

Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo BUTNARIU, precizează că, la 1 ianuarie 2016, figurează ca fiind înregistrate 118.224 de contracte individuale de muncă active, din care 111.392 pe durată nedeterminată şi 6.832  pe durată determinată.

comments

comments