full screen background image

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava şi-a prezentat activitatea pentru anul în curs

1     La Palatul Administrativ Suceava, s-a desfăşurat, luni, Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava în anul 2015, eveniment la care au participat Constantin Harasim – prefect al judeţului Suceava, Cătălin Ioan Nechifor – preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, reprezentanţi ai instituţiilor din judeţ cu care inspectoratul colaborează şi cadre ale unităţii.

Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei a participat general de brigadă dr. Ovidiu Vasilică, prim adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române şi şef al Statului Major.

În cadrul activităţii de evaluare, inspectorul şef al I.J.J. Suceava, locotenent colonel Marian Mihai Lungu, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în anul în curs, precum şi aspecte privind neajunsurile şi problemele cu care s-a confruntat inspectoratul.

Pe linia misiunilor de ordine şi siguranţă publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a planificat, organizat şi executat un număr de 9.635 de misiuni de ordine publică.

Jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la 671 de manifestări (59 manifestări de protest, 333 manifestări cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, 270 manifestări sportive, 9 vizite oficiale etc.). De asemenea efectivele inspectoratului au desfășurat 1018 acțiuni comune cu alte instituții, au participat la misiunea de menținere a ordinii publice în 14 localități urbane și rurale și au executat 388 de acțiuni de intervenție și salvare-evacuare în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă “112”. În urma executării acestor misiuni, au fost constatate 253 de infracţiuni, au fost depistați 292 de autori și au fost constatate un număr de 4214 contravenții.

Invitaţii au apreciat aportul jandarmilor la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică şi au felicitat cadrele inspectoratului pentru modul în care şi-au îndeplinit atribuţiile în anul 2015.

Principala misiune a inspectoratului, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, cu ocazia manifestărilor de protest, cultural-artistice, religioase, sportive şi a vizitelor oficiale, a avut un caracter preponderent preventiv şi s-a desfăşurat fără incidente la nivelul siguranţei participanţilor. Astfel, jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la 671 de manifestări, aceştia continuând să pună accent pe aplicarea legii, atât în litera ei, dar mai ales în spiritul acesteia.

Comparativ cu anul 2014, când s-au înregistrat  683 de astfel de manifestări, în acest an se constată o scădere nesemnificativă a numărului misiunilor. Deşi în actualul climat socio – economic au fost preliminate riscuri şi vulnerabilităţi aparte, nu s-au înregistrat incidente care să aducă atingere gravă ordinii şi siguranţei publice, manifestările fiind gestionate corespunzător.

Inspectoratul a asigurat măsurile de ordine publică la un număr de 59 de manifestări de protest, desfăşurate în principal în municipiul Suceava, cu 40 mai puține faţă de anul 2014, când s-au înregistrat 99 de astfel de acţiuni. Între acestea, se evidenţiază acţiunile pentru comemorarea victimelor incendiului produs la „Clubul Colectiv”, manifestările de protest ale unor organizaţii nonguvernamentale desfășurate pe linia protecției mediului, precum și acțiunile de nemulțumire față de măsurile dispuse de conducerea unor instituții de stat sau a unor autorități locale.

Pe acest segment, atenţia a fost concentrată pe activităţile premergătoare desfăşurării manifestărilor, în sensul stabilirii de comun acord cu organizatorii a tuturor detaliilor privind desfăşurarea în condiţii de siguranţă a adunărilor publice, detaliile fiind stabilite atât în cadrul comisiilor de avizare, cât şi în timpul întâlnirilor dintre aceștia şi cadrele inspectoratului.

Un alt segment de activitate l-a constituit asigurarea ordinii publice la manifestările cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, fiind înregistrate un număr de 333 misiuni, cu 27 mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Dintre manifestările cultural – artistice desfăşurate în spaţiul public, se evidențiază cele care au căpătat deja un caracter de periodicitate, astfel: Ziua Naţională a României, Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, Festivalul Internaţional „Bucovina Rock Castle”, mitingul aviatic „Suceava Air Show 2015”, comemorarea marelui Voievod ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt” – la Mănăstirea Putna, concertul de muzică creştină de pe Stadionul Areni și zilele localităţilor organizate în 32 de municipii, oraşe şi comune din judeţ.  Totodată pot fi menționate măsurile de ordine publică luate cu ocazia diverselor activități sociale organizate în spațiul public și nu numai, precum Crosul Sucevei, concertele în aer liber de la Gârla Morii, concertul IRIS și multe altele.

Cele mai importante manifestări cu caracter religios au vizat, ca și în anii trecuți, ceremonialul prilejuit de sărbătorirea ,,Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava”, activitățile organizate la Mănăstirea Putna şi Basilica Minor din Cacica cu ocazia sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului”, sfinţirea unui număr de 9 mănăstiri şi biserici, sărbătorirea Botezului Domnului, hramurile mănăstirilor Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Dragomirna şi Hagigadar,  precum şi a altor lăcaşe de cult din judeţ.

În anul 2015 au fost planificate, organizate şi executate 270 de misiuni cu ocazia desfăşurării manifestărilor sportive, cu 24 mai multe comparativ cu anul precedent. Acestea au vizat competiţii din discipline diverse: fotbal, handbal, volei, rugby, cros, atletism, ciclism şi sporturi de iarnă.

Restabilirea ordinii publice a fost abordată pe două direcţii de acţiune:
Prima a vizat intervenţia pentru restabilirea ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către persoane sau grupuri de persoane. În anul 2015, la nivelul judeţului Suceava nu s-au înregistrat astfel de evenimente, lucru care are la bază atât activitățile preventive desfășurate de forțele de poliţie şi jandarmerie cât și gestionarea stărilor de conflict incipiente, în special prin intermediul dialogului.

A doua direcție de acțiune constă în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă  ,,112’’, aceasta fiind materializată  prin executarea unui număr de 388 de acţiuni de intervenţie şi salvare evacuare. În timpul desfășurării acestor activități, nu s-au înregistrat neajunsuri, timpul de ajungere la locul evenimentului și măsurile întreprinse având care rezultat soluționarea situațiilor în parametri optimi.

Referitor la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, jandarmii suceveni au acționat în 14 localităţi urbane şi rurale, în stațiile CFR sau pe garniturile feroviare, cât şi pe traseele montane şi în zona pârtiilor de schi, pe această direcție înscriindu-se cele aproximativ 8000 de misiuni de menținere a ordinii publice executate în sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

În perioada supusă evaluării, au fost organizate 2.224 de misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte poliţist-jandarm şi 5.410 misiuni prin patrule de jandarmi în mediile urban şi rural, inclusiv în staţiuni montane şi pe traseele turistice. Totodată, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, au fost organizate 90 de acţiuni punctuale în zonele de interes operativ şi 17 acţiuni în pieţe, târguri şi oboare.  De asemenea, au fost organizate 205 misiuni de menţinere a ordinii publice în zona instituţiilor de învăţământ, prezenţa activă a jandarmilor în apropierea elevilor constituind un atu pentru buna desfăşurare a procesului educativ.

Lucrătorii celor 8 posturi de jandarmi montane au desfăşurat activităţi preventive pe traseele turistice din zona Parcului Național Călimani și masivele Rarău, Giumalău și Suhard, precum şi în staţiunile montane de interes naţional. Jandarmii montani au acţionat zilnic pentru menţinerea unui climat de linişte, respectarea legislaţiei de mediu şi a normelor privind ariile şi rezervaţiile naturale protejate, precum şi pentru informarea şi acordarea de sprijin turiştilor aflaţi pe traseele montane şi prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în special cele silvice.

Pe linia combaterii infracțiunilor silvice, s-a acționat, atât independent, cât și în cooperare cu Direcția Silvică și Garda Forestieră, pe linia prevenirii tăierilor ilegale de arbori și sancționării persoanelor care transportă material lemnos fără documente de proveniență. În urma celor 520 de acțiuni desfășurate pe această linie, au fost constatate 9 infracțiuni, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale și a fost recuperată cantitatea de 298 mc. material lemnos.
Totodată, în contextul în care instituția a primit în luna august atribuții pe linia protecției fondului cinegetic, s-au desfășurat 6 acțiuni în cooperare cu gestionarii fondurilor de vânătoare, în urma cărora au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale.

Prevenirea și combaterii faptelor antisociale a urmărit interesul faţă de apărarea bunurilor persoanelor, a avutului public, prevenirea infracţiunilor stradale şi a celor cu un grad de risc ridicat. De asemenea, s-a acționat pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a consumului de substanţe etnobotanice, pentru creșterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, cât și pentru protecția fondurilor silvic şi cinegetic.

În anul 2015 au fost constatate 253 de infracţiuni şi au fost depistați 292 de autori.

Efectivele de jandarmi au depistat 4 persoane urmărite și au întocmit actele de sesizare pentru un număr de 136 de infracţiuni, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Creşterea are la bază atât atitudinea proactivă a agenților constatatori, cât şi modificările legislative, care au conferit jandarmilor o competență materială mai mare în acest an.

Se constată o creștere a calității acțiunilor întreprinse și a actelor întocmite de efectivele de jandarmi, evidențiindu-se constatarea unui număr de 27 de infracțiuni vizând deţinerea şi consumul de droguri de risc şi mare risc.

În ceea ce priveşte finalitatea judiciară, din totalul dosarelor instrumentate, 15 s-au concretizat prin trimiterea în judecată, faţă de 9 dosare în anul 2014, celelalte aflându-se în lucru, nedispunându-se până în prezent scoaterea de sub urmărire penală sau neînceperea urmăririi penale din vina agentului constatator.
În timpul executării misiunilor în sistem integrat cu poliţia, au fost constatate 117 infracţiuni și au fost depistaţi 123 de autori de fapte penale.

Activitatea de constatare a contravenţiilor a înregistrat o creștere de 10% faţă de anul precedent, fiind constatate un număr de 4.214 contravenţii, în valoare totală de 693.717 lei.

Au fost introduse în camera de corpuri delicte 1389 bunuri, în valoare de 24.350 lei, care au fost predate pentru valorificare către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. În cea ce priveşte comerţul cu produse accizabile, în cadrul misiunilor de patrulare executate atât independent cât şi în sprijinul instituţiilor specializate, au fost confiscate 112.400 țigarete, fiind constatate un număr de 11 infracţiuni de contrabandă, în creștere față de anul precedent, când au fost confiscate 47.400 țigarete și au fost constatate 3 infracțiuni de contrabandă.

În aceeaşi perioadă au fost puse în aplicare 1376 de mandate de aducere emise de organele judiciare, 561 de persoane fiind conduse la parchetele de pe lângă instanţele de judecată.

Pe linia prevenirii faptelor antisociale în instituţiile de învăţământ preuniversitar, s-au desfăşurat 245 de acţiuni cu caracter educativ – preventiv, de prezentare către elevi a unor teme de interes privind delicvenţa juvenilă, abandonul şcolar, prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri. În acest sens, se poate menționa implicarea instituţiei în Programul “Şcoala Altfel” şi în programele de sprijin educaţional pentru tinerii de etnie rromă,  parteneriatele încheiate cu unităţile şcolare şi desfăşurarea unor activităţi de prezentare a misiunilor Jandarmeriei.

Activitatea de cooperare interinstituţională a vizat în principal punerea în aplicare a celor 47 de protocoale şi planuri de cooperare sau colaborare pe care inspectoratul le are încheiate cu alte instituţii, în acest sens fiind desfăşurate un număr total de 1018 misiuni, în creștere cu 35% față de anul precedent.
Pe lângă misiunile curente de ordine publică, jandarmii au participat la un număr de 157 de misiuni în cooperare cu alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, 861 de acţiuni în colaborare cu alte instituții și 56 de misiuni în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Inspectoratul asigură paza, protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 30 de obiective – instituții financiar bancare, parchete și instanțe judecătorești, precum și obiective aparținând Ministerului Afacerilor Interne.

Jandarmii au acţionat în conformitate cu procedurile care reglementează misiunea de pază şi protecţie instituţională, activitatea acestora având un caracter preponderent preventiv. În urma măsurilor luate, nu s-au constatat infracţiuni şi s-a înregistrat un număr redus de fapte de tulburare a ordinii publice, în acest sens fiind aplicate un număr de 35 de sancţiuni contravenţionale. În acest an nu s-au înregistrat încercări de penetrare a dispozitivelor de pază, sustrageri de documente sau alte bunuri materiale din obiective, aspect datorat și nivelului de pregătire profesională al ofiţerilor şi subofiţerilor ce încadrează structurile specializate în misiunea de pază şi protecţie a obiectivelor.

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, au fost primite şi gestionate 398 de apeluri de urgenţă, neînregistrându-se evenimente negative sau obiecţiuni privind operativitatea intervenţiei şi modul de acţiune al jandarmilor.

În luna noiembrie s-a aprobat statul de organizare al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, cu intrare în vigoare cu data de 15.12.2015, astfel că la această dată, se desfășoară activități pentru elaborarea documentelor specifice conform prevederilor noului stat de organizare şi încadrarea tuturor categoriilor de personal. Începând cu data de 15 decembrie, efectivele de jandarmi din localitățile Liteni, Dolhasca, Arbore, Vicovu de Sus și Dorna Candrenilor au fost relocate, întărindu-se astfel capacitatea de intervenție a structurilor de jandarmerie din municipiile Fălticeni, Rădăuți și Vatra Dornei.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza