full screen background image

Modificările Codului fiscal îmbogăţesc bugetul de stat

DGFP 2     Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava continuă seria măsurilor luate pentru accelerarea recuperării arieratelor, îmbunătăţirea procedurii de valorificare a bunurilor în cadrul executării silite şi insolvabilităţii.

În consecinţă, până la începutul lunii aprilie, specialiştii suceveni în fiscalitate au aprobat 729 de eşalonări la plata obligaţiilor bugetare restante.

Valoarea acestora a însumat 51,73 de milioane de lei, însă efectiv a fost încasată, conform graficului, suma de 27,93 milioane de lei.

Conform unei informări a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, datorită modificărilor operate la începutul anului 2013, atât la Codul fiscal, cât şi la normele de aplicare aferente, s-a prevăzut impunerea unor noi activităţi, cum ar fi agricultura şi silvicultura, rezultatul fiind atragerea “de noi sume la buget”.

“Totodată, prin creşterea gradului de informatizare la nivelul unităţilor fiscale s-a realizat o evidenţă mai clară a situaţiei debitelor la bugetul de stat şi la bugetul general consolidat, s-au luat măsuri de impulsionare a încasărilor şi de încurajare a conformării la plată a contribuabililor”, se arată în informarea citată.

Pe de altă parte, în domeniul asistenţei contribuabililor s-au promovat “relaţii constructive” cu agenţii economici care au solicitat asistenţă în aplicarea legislaţiei fiscale.

“S-au manifestat relaţii de colaborare, urmărindu-se furnizarea de informaţii corecte şi complete legate de înregistrarea fiscală, eliberarea cazierelor fiscale, fiscalizarea caselor de marcat electronice, clarificări ale unor aspecte din legislaţia în vigoare, modificări şi noutăţi legislative etc”, subliniază raportul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

Nu în cele din urmă, a fost stabilită procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, în vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili şi funcţionarii publici din cadrul organului fiscal şi simplificării accesului la o informaţie rapidă şi exactă, cu ajutorul unui certificat digital obţinut special în acest scop.

Informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurându-se, astfel, transparenţa datelor cuprinse în fişa pe plătitori.

În acest sens, se acordă acces în Spaţiul Privat Virtual şi contribuabililor care au domiciliul fiscal pe raza organelor fiscale regionale.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza