full screen background image

Proiectul „Bucovina unită prin limba și tradițiile ei”

bucovina unita     Asociația Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni anunță derularea proiectului „Bucovina unită prin limba și tradițiile ei”, ediția a II-a, în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2014, proiect cultural finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

Valoarea totală a proiectului este de 57.200 de lei, din care 5.200 de lei contribuție proprie.

Proiectul anunțat este compus din 10 pachete de activități, care încearcă să cuprindă spectrul larg al culturii bucovinene.

Proiectul a debutat cu prima activitate (vizită de documentare) intitulată „Cunoașterea limbii și valorilor culturale bucovinene – «Bucovina – izvor veșnic, viu și sacru al datinilor strămoșești»”.

Perioada de desfășurare este 20 iulie – 20 august, iar obiectivele sunt:
– Vizită de documentare;
– La această activitate vor participa elevi și studenți  români, cadre didactice,  artiști, specialiști în cultură,  reprezentanți comunitate (primari) din  raioanele partenere din regiunea Cernăuți; reprezentanți ai Forumului Bucovinenilor de Pretutindeni;
– „Culegătorii de material etnografic” vor nota informațiile, selectând necesarul pentru responsabilitățile primite în cadrul echipei de implementare a proiectului;
– Vor fi reuniți studenți, elevi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale ce vor participa la acest proiect, bătrâni ai satului bucovinean și păstrători de tradiții.

Obiectivele acestei activități se focalizează spre familiarizarea tineretului român din Cernăuți cu elementele de cultură și etnografie; Obținerea de informații de specialitate privind organizarea activităților culturale (spectacole, șezători) etnografic, modalitățile de diferențiere a valorilor culturale românești de falsele valori.

În cadrul acestei activități, vor fi implicați 25 de participanți: studenți, elevi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale, bătrâni ai satului bucovinean, păstrători de tradiții, invitați de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și Universitatea  Iuri Fedkovyci din Cernăuți.

La cel de-al doilea pachet de activități, Asociaţia va depune efortul necesar pentru Recrutarea și selecția de noi soliști și dansatori pentru Grupul folcloric comun „Bucovineanca”, în perioada 30 iulie – 15 august.

Grupul folcloric comun „Bucovineanca” a fost constituit în anul 2013, în urma proiectului cultural „Bucovina unită prin limba și tradițiile ei”, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, iar din acesta fac parte peste 60 de soliști, dansatori și orchestră (20 din România și 40 din Ucraina).

Grație succesului înregistrat de formație în rândul publicului (5 concerte în cadrul proiectului „Bucovina unită prin limba și tradițiile ei” cu sălile arhipline atât în Ucraina cât și în România, dar și participarea la diferite concerte organizate de instituții din Suceava), anul acesta țintim să ajungem în raioanele Herța și Noua Suliță pentru a coopta alte talente.

Concret, pentru recrutarea de noi talente pentru formația „Bucovineanca”, tinerii vor fi supuși unei provocări inedite de a dobândi deprinderi și asimila textele cântecelor și coregrafia dansurilor populare romînești într-un timp prestabilit, de altfel destul de redus pentru o asemenea acțiune complexă cu grad ridicat de solicitare, sub îndrumarea a doi coordonatori care vor selecța cei  mai talentați și dornici de a promova cântecul și dansul românesc dincolo de granițe. În această activitate vor fi implicați un număr de 20 de participanți.

Punctului III din proiect, „Asigurarea unității formației transfrontaliere „Bucovineanca” prin achiziția de costume populare românești”.

Se va face achiziția costumelor populare după un model unic ce poate fi considerată o cerință fundamentală pentru întreaga formație, deoarece la momentul actual sunt foarte mari discrepanțe între costumele tradiționale din Voloca, care sunt cusute exclusiv din mărgele și pietre prețioase și costumele fetelor din Vicovul de Sus, care se caracterizează prin simplitatea portului.

Obiectivele acestui punct sunt: eliminarea diferențelor de port din cadrul formației transfrontaliere, iar prin adoptarea portului comun reușim să formăm sentimentul de apartenență la o singură identitate;

În partea a IV – a a proiectului „Bucovina unită prin limba și tradițiile ei, ediția a II-a” este prevăzută impetuoasa necesitate de a nu da uitării dansul popular tradițional bucovinean. Mai exact, în cadrul acestei activități Învățare de noi dansuri și cântece tradiționale bucovinene „Hai la joc și voie bună”.

Echipa de management a acestei activități va contacta persoanele cunoscătoare ale tradițiilor  din satul bucovinean și îi va invita să prezinte tinerei generații cântece și jocuri populare strămoșești.

Aceste cântece și jocuri populare vor fi învățate de către tinerii din grup, fiecare unitate muzicală și coregrafică.

După un program bine stabilit, colaboratorii din regiunea Cernăuți vor lucra împreună cu cei din județul Suceava pentru a dobândi deprinderile corecte pentru a înterpreta cântecele și dansurile populare din Bucovina.

În vederea realizării unor turnee și spectacole atât în țară cât și în străinătate, echipa FBP se va ocupa de promovare intensă a formației și pregătirea acesteia pentru noi performanțe cu scopul de a reuși să bucure cu muzica acestora și bucovinenii care se află dincolo de graniță.

În cadrul acestei parți din proiect se vor realiza următoarele obiective și activități:
– promovarea formației pe plan internațional;
– instruirea membrilor grupului folcloric;
– transferul de cunoștințe, deprinderi și obiceiuri în dans și cântec tradițional bucovinean;
– prezentarea Folclorului Bucovinean Românesc din raioanele partenere la proiect și județul Suceava;
– conștientizarea comunităților românești din regiunea Cernăuți, cadrelor didactice, a folclorului muzical și coregrafic din Bucovina;
– transmiterea acestei bogății generațiilor care vor urma;
– colaborarea și spiritul de echipă în preluarea și transmiterea elementelor specifice de folclor muzical și coregrafic din satele bucovinene;
– încurajarea tineretului din comunitățile românești din nordul Bucovinei și nu numai, prin implicarea acestora în formația artistică comună „Bucovineanca”, care va fi un exemplu pozitiv pentru ceilalți tineri și îi va determina să se implice în promovarea limbii, culturii și tradițiilor românești.

Susținută în perioada 1 – 18 august, vor participa 70 de tineri care sub îndrumarea coregrafului și a celorlalți specialiști vor învăța noi dansuri și cântece tradiționale bucovinene.

La cel de-al V-lea pachet de activități, Primul turneu al formației transfrontaliere „Bucovineanca” derulat în perioada 10 august – 10 septembrie, vor fi fructificate activitățile desfășurate anterior (cântece, jocuri populare, texte culese din lirica populară,etc).

În cadrul acestui pachet va avea loc primul turneu al formației „Bucovineanca” în România, Ucraina și Republica Moldova;
-susținerea unui număr de 6 spectacole folclorice românești în comunitățile de români din Ucraina și Republica Moldova (respectiv în Regiunea Cernăuți și în orașul Bălți din Republica Moldova) și în România;
-se va face promovarea pe plan internațional a formației care militează pentru transmiterea valorilor culturale dincolo de hotare și perpetuarea lor în rândul tinerilor; utilizarea timpului liber în scopuri educative și socio-culturale;
-schimb de experiență între tineri.

La acest pachet vor participa 40 de tineri din județul Suceava, România și regiunea Cernăuți, Ucraina.

Activitatea  a VI-a intitulată. Spectacol folcloric și șezătoare – „La șezătoare” , se va desfășura în perioada 1 septembrie – 20 septembrie, în raionul Hliboca, satul Voloca.
-Se vor prezenta obiceiurile de la șezătoare;
-Organizatorii șezătorii vor antrena  la sărbătoare și spectatori: părinți, bătrânii satului, tineri, ș.a.;
-Se dorește stârnirea curiozității neparticipanților la proiect, pentru cunoașterea efortului depus de către culegători de folclor și pentru analiza valorilor culturale și artistice;

Obiectivul principal al acestei activități este prezentarea măiestriei artistice dobândite de către tinerii implicați în proiect și din grupul țintă în urma muncii desfășurate împreună cu artiștii și cu păstrătorii de folclor al satului românesc, la care vor participa 50 de tineri  care vor disemina aceste informații mediului local.

Spectacol folcloric și șezătoare – „La șezătoare”” este precedată de o altă activitate a proiectului, care are drept obiectiv principal Editarea albumului foto și realizarea expoziției cu genericul  „240 de ani  reprezentați  prin imagini  ale trecutului și  prezentului din cultura românilor din regiunea Cernăuți”.

În perioada  10 august – 30 noiembrie, se va realiza un album de colecție cu fotografii vechi ale românilor din regiunea Cernauți in diferite etape istorice.
-Împreună cu populația românească din regiunea Cernăuți vom realiza o imagine vie  a populației românești din regiune, în diferite perioade ale istoriei sale, o istorie nescrisă, păstrată vie în sufletele românilor prin intermediul fotografiilor colecționate;
-Prin culegerea de fotografii vechi din diferite perioade vom realiza programe şi activităţi speciale care să atragă  şi să implice cât mai mulţi adolescenţi;
-Investiția în adolescenţi şi în educaţia lor extraşcolară este deosebit de importantă şi necesară pentru promovarea limbii, culturii şitradiţiilor româneşti, deoarece ei vor fi cei care vor perpetua toată această zestre genetică;
-Vom selecta fotografiile pe perioade care vor reprezenta realitățile, amintirile, realizările și nevoile reale ale românilor: imagini din perioada austro-ungară, imagini din perioada primului război mondial, imagini din perioada sovietică și imagini din perioada actuală;

Obiectivele ale acestei activității sunt  îndreptate spre:
-crearea unui  album foto de colecție, care sa ofere tinerei generații o imagine vie a trecutului neamului românesc;
-prin fotografii va fi prezentat specificul, realitatea şi farmecul culturii româneşti din Regiunea Cernăuti;
-vom disemina informații din domeniul cultural, artă, spiritualitate, etc.;
-vom oferi  unui cadru optim care să încurajeze realizarea de albume cu imagini vechi  din aceeași perioadă în fiecare  raion partener din  regiunea Cernăuți, încurajând totodată diferite activitaţi culturale;
-organizarea unei expoziții de fotografie atât în comunitatea românească din Ucraina, cât și în Suceava cu prilejul celebrării celor 240 de ani de la intrarea oficială în uz a termenului Bucovina;

La realizarea acestei activități vor participa un număr de 20 de persoane.

Al optelea pachet de activități intitulat Realizarea unei arhive virtuale cu fotografiile martore ale trecutului glorios al românilor  „Bucovina pe axa timpului” se vor implementa în perioada 10 august – 30 noiembrie, cu următoarele acțiuni:
-Realizarea unei arhive pe platforma on-line pentru a pune la dispoziția tuturor doritorilor baza de fotografie a Bucovinei pe axa timpului;
-Considerăm că informațiile pe care le vom oferi prin aceste fotografii, vor avea menirea de a informa societatea cu privire la trecutul comunității românești din Cernăuți;
-Prin culegerea de fotografii vechi  vom reda  informaţii  tinerei generații  dornice  să asimileze şi să impărtăşească  aspectele neabordate în manualele școlare legate de istoria, limba şi cultura românească;
-Construirea arborelui genealogic a unor familii reprezentative pentru istoria românilor din Ucraina;

Principalele obiective ale acestei activități sunt:
• cooptarea tinerilor români din regiunea Cernăuti  în activităţi  etnografice, culturale;
• fotografiile vor fi deschise către realitatea timpurilor dispărute  fie a celor care mai există.
• Fotografiile sunt istoria nescrisă a unui popor, de aceea recuperarea acestora este deosebit de importantă întrucât ele constituie axul de legătură dintre trecut și viitor. Ne propunemsă le recuperămdin podurile îmbătrânite, lăzi date uitării, cutii prăfuite care vor reda cu acuratețe imagini ale unei națiuni despărțite de trupul țării;

La realizarea a acestei activități vor participa 5 tineri.

Conferința culturală – „Ceea ce ne desparte ne unește, ceea ce ne unește nu ne dezbină” este a noua activitate din proiect și se va desfășura în perioada 10 septembrie – 30 septembrie, în regiunea Cernăuți.

Această activitate se va realiza prin participarea reprezentanților comunității românilor din Ucraina, studenți, bătrâni ai satului bucovinean, cunoscători de folclor, veterani, personalități publice remarcante din mediul academic, primari cât și tineri și specialiști din judeșul Suceava și se dorește implicarea comunităților locale în identificarea  și valorificarea mărturiilor vieții spirituale a satului românesc dar și valorificarea mărturiilor legate de istoria românilor din regiunea Cernăuți;

La această activitate vor participa 30 de persoane

La sfârșit, după cum se obișnuiește, se trage o linie, se încheie bilanțul și se cuantifică efortul depus .

Activitatea de bilanț, prezentarea filmului proiectului – „Comori de suflet ale satului Bucovinean” derulat între 20 octombrie – 30 noiembrie va aduna o sală de spectatori care vor avea prilejul de a-și exprima aprecierile asupra derulării proiectului și a rezultatelor obținute.

Reprezentantul echipei de proiect va prezenta modalitățile de promovare, deseminare și continuarea activităților din proiect.

Activitatea se va încheia cu un recital de muzică populară bucovineană și „Hora Bucovinei”.

Obiectivele activității:
• sistematizarea activităților desfășurate;
• evidențierea realizărilor și a modalităților de a continua cercetarea Culturii etnografice și a artei plastice;
• surprinderea în film a momentelor importante din activitatea echipei de proiect în realizarea obiectivelor propuse;

În sală vor fi expuse fotografiile din cadrul expoziției „240 de ani  reprezentați  prin imagini  ale trecutului și  prezentului din cultura românilor din regiunea Cernăuți”, iar pentru fiecare activitate vor fi prezentate rezultatele obținute:
– Albumul foto;
– Zestrea materialelor etnografice;
– Măiestria interpretării cântecelor și jocurilor populare;
– Film privind aspecte deosebite din derularea proiectului, rezumate ale activităților de culegere de material etnografic din satul românesc, impresii ale persoanelor cu care echipele vor conlucra, interviuri ale specialiștilor în domeniu;

La această activitate își vor putea împărtăși impresiile 100 de participanți.

Președinte: Tudor Hreniuc

Manager de proiect: Gheorghe Hreniuc

ARTICOLE ASEMANATOARE

comments

comments
Lasa un raspuns

Fii primul care comenteaza!

avatar

wpDiscuz

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza