full screen background image

Peste 73% dintre gospodăriile de la oraşe au acces la Internet

desktop computer with lcd monitor, keyboard, speaker and mouse,     Peste 73,2% dintre gospodăriile din mediul urban au acces la Internet acasă în 2013, iar tipurile de conexiune folosite la accesarea Internetului de acasă sunt în proporţie de 95,3% conexiunile broadband fixe (conexiunile de bandă largă fixe), potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică referitor la rezultatele anchetei privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în anul 2013.

La nivelul anului 2013, în regiunea Bucureşti-Ilfov 72,5% dintre gospodării aveau acces la Internet de acasă, urmată de regiunile Vest, Nord-Vest (58,3% respectiv 56,9%), Sud-Est (51,2%) şi Centru (49,5%). Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la Internet se află în regiunile Nord-Est (45,7%) şi Sud Muntenia (47,2%).

Potrivit INS, tipurile de conexiune folosite la accesarea Internetului de acasă sunt în proporţie de 95,3% conexiunile broadband fixe (conexiunile de bandă largă fixe), urmate la mare distanţă de conexiunile broadband mobile (11,6%) şi de conexiunile narrowband (7,4%). Conexiunea prin cablu fix se întâlneşte la 83,7% dintre gospodării, în timp ce conexiunea DSL este utilizată de 15,7% dintre gospodării.

Cele mai multe gospodării care au optat pentru conexiunile broadband fixe la Internet, în anul 2013, provin din regiunile Bucureşti-Ilfov (16,0%), Nord-Vest (13,8%) şi Nord-Est (13,7%).

Prin intermediul conexiunilor broadband mobile s-au conectat mai frecvent gospodăriile din Bucureşti-Ilfov (18,6%) şi Sud-Vest Oltenia (15,9%).

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani, proporţia celor care au folosit vreodată Internetul a fost de 57,9%.
Dorinţa de a avea acces la informaţii se regăseşte atât la bărbaţi (59,7%), cât şi la femei (56,2%), acestea din urmă înregistrând o pondere uşor mai mică decât bărbaţii, în ceea ce priveşte utilizarea Internetului.

Majoritatea persoanelor sunt utilizatori curenţi, 86,5% dintre persoanele de 16-74 ani apelând Internetul în ultimele 3 luni anterioare anchetei, dintre care 64,7% folosesc acest instrument cu frecvenţă zilnică sau aproape zilnică, iar 26,5% cu frecvenţă săptămânală.

Dintre bărbaţii cu vârste cuprinse între 16-24 ani, 76,6% au folosit Internetul zilnic sau aproape zilnic, comparativ cu 81,1% dintre femeile din aceeaşi grupă de vârstă. La grupa de vârstă 55-64 ani, situaţia se inversează, diferenţa dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte utilizarea Internetului zilnic sau aproape zilnic este de 6,6 puncte procentuale (42,8% la femei, iar la bărbaţi 49,4%).

Cele mai folosite dispozitive pentru accesarea Internetului au fost telefonul mobil sau smartphone-ul în proporţie de 61,8% urmate la distanţă de computerele portabile 47,5%. Ponderea bărbaţilor care au accesat Internetul cu ajutorul telefonului mobil sau smartphone-ului a fost uşor mai mare decât a femeilor (64,0% faţă de 59,3%).

Majoritatea persoanelor care accesează Internetul cu ajutorul telefonului mobil sau smartphone-ului sunt de nivel mediu de instruire (49,1%), iar cei care folosesc computerul portabil ca dispozitiv pentru accesarea Internetului sunt persoanele cu nivel de instruire superior (48,1%)

Din punct de vedere al conexiunilor (reţelelor) utilizate pentru accesarea Internetului din alte locuri decât acasă sau locul de muncă, telefonul mobil (sau smartphone-ul) prin reţea de telefonie mobilă are cea mai ridicată pondere atât pe total (78,2%), cât şi pe medii de rezidenţă (77,2% respectiv 81,2%). Din rândul persoanelor care au folosit computerul portabil, conexiunea cea mai frecvent folosită a fost cea prin reţea Wireless (62,5%).

Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în anul 2013, mai mult de jumătate (55,8%) din totalul gospodăriilor din România deţine un calculator acasă, din care 70,9% aparţin gospodăriilor localizate în mediul urban,

Jumătate dintre gospodării (52,9%) are acces la Internet acasă, iar majoritatea (73,2%) dintre acestea se concentrează în mediul urban.

Potrivit INS, în funcţie de mediul de rezidenţă s-au înregistrat diferenţe în ceea ce priveşte dotarea gospodăriilor cu calculator. Astfel, dacă dintre gospodăriile din mediul urban 69,8% sunt dotate cu calculator acasă, în rândul gospodăriilor din mediul rural proporţia acestora este de numai 37,5%.

În profil teritorial, nu se remarcă diferenţe prea mari între regiuni, ponderea acestora situându-se între 50% şi 60% din totalul fiecărei regiuni, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, unde aproape trei sferturi dintre gospodării au în dotare calculatoare (74,3%). Proporţiile cele mai mici s-au înregistrat în regiunile Sud Muntenia (49,6%), Nord-Est (50,3%) şi Centru (51,3%).

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani, 60,3% au folosit vreodată un calculator. Calculatorul este utilizat de către 86,9% dintre tinerii de 16 – 24 ani, de mai mult de jumătate (54,0%) dintre persoanele de 45 – 54 ani şi doar de 16,8% dintre persoanele de 65 – 74 ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 – 34 ani sunt, de asemenea, mari utilizatori ai calculatorului (78,9%).

Proporţia bărbaţilor utilizatori de calculatoare este puţin mai mare decât cea a femeilor 61,8%, faţă de 58,8%.

comments

comments
Leave a Reply

avatar