full screen background image

Liniile directoare de cooperare convenite de China şi statele din Europa Centrală şi de Est

forum-china-bucuresti-afp     Premierii prezenţi la Bucureşti au formulat, în comun, Liniile directoare pentru cooperarea între China şi Statele din Europa Centrală şi de Est şi au afirmat că această cooperare se va derula în conformitate cu propriile legi, iar, în cazul statelor membre UE, legislaţia comunitară va fi respectată.

“Părţile participante au trecut în revistă realizările cooperării între China şi statele din Europa Centrală şi de Est (ECE), au apreciat contribuţia importantă a cooperării China-ECE la întărirea prieteniei tradiţionale dintre China-ECE, la consolidarea încrederii politice reciproce, la aprofundarea cooperării pragmatice, la dezvoltarea schimburilor interumane şi culturale şi la promovarea dezvoltării, de ansamblu, a relaţiilor China-Europa, şi au fost de acord că o cooperare China-ECE este în concordanţă cu caracteristicile respective de dezvoltare şi cu nevoile de cooperare ale Chinei şi statelor ECE şi îndeplineşte aspiraţiile comune şi interesele popoarelor lor.

Părţile participante au subliniat că relaţia de cooperare China-ECE este în concordanţă cu Parteneriatul strategic cuprinzător China –UE şi au exprimat deschiderea de a continua consolidarea şi aprofundarea cooperării China-ECE în baza respectului, egalităţii şi a avantajului reciproce şi vor lucra pentru a face din aceasta un punct de creştere în cooperarea China-Europa, în beneficiul dezvoltării tuturor statelor şi popoarelor lor, precum şi al păcii globale şi stabilităţii, oferind, în acelaşi timp, ţărilor cu civilizaţii, sisteme şi nivele de dezvoltare diferite o experienţă utilă pentru a trăi în armonie unele cu altele şi pentru a se dezvolta împreună”, informează Guvernul român.

Prevederile convenite de către participanţi sunt:

  • Organizarea reuniunii şefilor de guvern ai China-ECE în fiecare an pentru a examina realizările cooperării şi a stabili direcţia cooperării în viitor. Părţile vor discuta şi stabili data şi locul de desfăşurare a reuniunii din 2014 cât mai curând posibil.
  • Luarea în considerare a formulării unei agende de cooperare pe termen mediu, atunci când se consideră oportun, având în vedere modul în care evoluează cooperarea China-ECE.
  • Promovarea cooperării în domeniile investiţiilor, economic şi comercial.
  • Să se opună în mod categoric oricăror forme şi manifestări de protecţionism, să lucreze pentru promovarea reciprocă a investiţiilor şi să intensifice şi îmbunătăţească cooperarea economică şi comercială, încercând, în acelaşi timp, să atenueze actualele dezechilibre ale acesteia.
  • Să desemneze şi să anunţe anul 2014 ca Anul Promovării Investiţiilor şi Afacerilor China-ECE şi, în acest cadru:

1. să organizeze o reuniune ministerială China-ECE pentru promovarea cooperării economice şi comerciale;

2. să organizeze o expoziţie mărfuri a ECE, în China;

3. să organizeze un simpozion China-ECE cu privire la politicile macroeconomice, în China ;

4. să organizeze un simpozion China-ECE pentru promovarea investiţiilor, în China;

5. să organizeze un eveniment de promovare a investiţiilor China-ECE la Târgul Internaţional pentru Investiţii şi Comerţ din China;

6. să organizeze un Forum de investiţii chineze în Republica Cehă;

7. să stabilească un mecanism de legătură pentru agenţiile de promovare a investiţiilor;

8. să sprijine înfiinţarea unei asociaţii China-ECE a camerelor de comerţ, la care să participe camerele de comerţ din China şi ECE, pe bază de voluntariat.

iii. Încurajează IMM-urile să joace un rol activ în cooperarea în domeniul afacerilor şi să discute despre posibilitatea de a stabili o platformă de schimburi şi cooperare între IMM-urile din China şi ECE. Partea chineză salută participarea statelor ECE la Târgul Internaţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în China, în 2014 şi este gata să organizeze un eveniment special pentru IMM-urile din statele ECE în cadrul Târgului. Părţile sprijină IMM-urile în consolidarea cooperării în domeniul tehnologiilor ecologice. Polonia va organiza un eveniment special pe durata desfăşurării Târgurilor POLEKO în Polonia.

iv. Încurajează companiile chineze şi din statele ECE să discute posibilitatea şi oportunităţile utilizării poziţionării geografice convenabile şi a condiţiilor favorabile pentru investiţii din China şi ECE, pentru explorarea comună a pieţelor terţe.

v. Încurajează părţile să dezvolte comerţul agricol atunci când livrările sunt asigurate şi sunt îndeplinite condiţiile de inspecţie şi carantină.

vi. Încurajează înfiinţarea unei asociaţii China-ECE pentru promovarea cooperării agricole. Agenţii, companii şi organizaţii relevante din China şi ECE sunt invitate să adere în regim de voluntariat.

vii. China şi unul dintre statele din ECE vor organiza alternativ forumul de cooperare agricolă China-ECE.

  • Extinderea cooperării financiare

i. China şi statele ECE îşi vor intensifica coordonarea, îşi vor încuraja instituţiile financiare să coopereze de o manieră flexibilă şi diversă şi să valorifice pe deplin linia specială de credit în valoare de 10 miliarde dolari pentru promovarea cooperării economice şi comerciale între China şi statele ECE.

ii. Părţile salută lansarea oficială a Fondului de Investiţii şi Cooperare China-ECE (faza I), apreciază eforturile întreprinse de instituţiile financiare din China, Ungaria şi Polonia, sprijină instituţiile financiare relevante în lansarea fazei a doua a fondului la momentul oportun şi încurajează mai multe instituţii financiare şi companii să contribuie la acest fond. Între timp, guvernele statelor ECE, instituţiile financiare şi companiile sunt încurajate să recomande fondului proiecte promiţătoare, de înaltă calitate.

iii. Sprijină instituţii financiare calificate din China şi din statele ECE să deschidă filiale şi să dezvolte afaceri în celelalte ţări partenere, în conformitate cu legislaţia relevantă de reglementare şi supraveghere. Sprijină Banca Populară a Chinei şi băncile centrale din ţările ECE să încheie acorduri de schimb valutar după cum vor considera necesar şi să promoveze decontarea în moneda locală ca una dintre căile de promovare a comerţului şi investiţiilor.

iv. Sprijină instituţiile calificate şi interesate din China şi ECE să investească pe piaţa obligaţiunilor interbancare din celelalte state partenere.

  • Intensificarea cooperării în domeniul conectivităţii

i. Discută activ posibilitatea construirii unui coridor feroviar internaţional care să lege China de ţările ECE şi încurajează companiile să identifice zone libere şi centre de distribuţie de-a lungul rutelor feroviare pentru construcţia unui nou pasaj logistic între China şi Europa.

ii. Consolidează cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi construcţia de drumuri, căi ferate, porturi şi aeroporturi, pe baza principiului avantajului reciproc.

iii. Sprijină înfiinţarea unei asociaţii China-ECE de cooperare în domeniul infrastructurii, iar agenţiile şi companiile relevante din China şi din statele ECE sunt încurajate să se alăture acestei iniţiative, pe bază de voluntariat.

iv. Salută organizarea la Riga, în Letonia, în 2014, a unei conferinţe la nivel înalt pe teme de transport, logistică şi rute comerciale de conectare a continentului asiatic de cel european.

  • Extinderea cooperării în domeniile ştiinţei, tehnologiei, inovaţiei, protecţiei mediului şi energiei

i. Organizarea periodică a unui simpozion China-ECE pentru promovarea inovării, a cooperării tehnologice şi transferului internaţional de tehnologie, primul astfel de simpozion urmând să aibă loc în 2014.

ii. Intensificarea cooperării în sectorul informaţiei şi comunicaţiilor.

iii. Intensificarea cooperării între China şi ECE şi a schimburilor de experienţă în domeniul protecţiei pădurilor, zonelor umede şi a faunei şi în cel al dezvoltării economiei verzi şi eco-culturii.

iv. Partea chineză este pregătită să intensifice cooperarea şi schimburile de experienţă cu statele ECE în domeniul ştiinţei şi tehnologiei pentru protecţia mediului, să negocieze semnarea memorandumurilor relevante în domeniul cooperării pentru protecţia mediului, să încurajeze institutele de cercetare în domeniile ştiinţelor mediului din China şi statele ECE să iniţieze parteneriate şi reţele de cercetare, să sprijine experţii şi oamenii de ştiinţă din domeniul ecologiei în organizarea de schimburi de experienţă şi vizite reciproce, în angajarea în programe comune de cercetare în domeniul managementului apei, aerului şi deşeurilor solide, să promoveze schimburile de experienţă, cooperarea şi consolidarea capacităţilor în domeniile industriilor ecologice, consumului şi producţiei durabile şi certificarea de etichetare în domeniul mediului şi să obţină beneficii şi progrese reciproce în domeniul ştiinţei mediului, tehnologiei şi inovării.

v. Partea chineză este pregătită să intensifice cooperarea cu statele ECE în domeniul energiei nucleare, energiei eoliene, hidro, energiei solare şi a altor surse de energie curată pentru beneficiul ambelor părţi şi pentru dezvoltare comună. Statele ECE salută deschiderea Chinei în acest sens.

vi. Încurajează o cooperare mai strânsă între China şi statele ECE în domeniul protecţiei şi utilizării durabile a resurselor naturale, geologiei, mineritului şi planificării spaţiale.

  • Promovarea schimburilor dinamice şi a cooperării inter-umane şi culturale

i. Organizarea primului simpozion la nivel înalt al think-tank-urilor China-ECE în China, în decembrie 2013.

ii. Secretariatul pentru cooperare dintre China şi statele ECE va organiza vizite reciproce pentru 50 de jurnalişti chinezi şi 50 de jurnalişti din statele ECE în 2014.

iii. Organizarea, la doi ani, a Forumului tinerilor lideri politici China-ECE şi a Forumului de Cooperare Culturală China-ECE. China şi statele ECE vor discuta şi vor stabili, cât mai rapid, locaţiile şi datele de desfăşurare ale celor două evenimente.

iv. Sprijin pentru înfiinţarea unei asociaţii a agenţiilor şi companiilor pentru promovarea turismului China-ECE; încurajarea agenţiilor şi companiilor să adere în mod voluntar la asociaţie. Promovarea evenimentelor de turism ale Chinei şi ECE va continua să aibă loc la China International Travel Mart.

v. Organizarea periodică a Dialogului Politicii de Educaţie China-ECE. Explorarea activă a posibilităţii înfiinţării unei asociaţii a institutelor de învăţământ superior China-ECE.

vi. Adoptarea de măsuri efective pentru facilitarea liberei circulaţii a persoanelor. Partea chineză salută adoptarea, de către România şi Republica Cehă, a măsurilor de facilitare a vizelor şi a rezidenţei pentru cetăţenii chinezi şi anunţă că toţi cetăţenii din statele ECE vor avea dreptul la tranzit fără viză pentru o perioadă de până la 72 de ore în Beijing, Shanghai şi în alte porturi.

  • Cooperarea la nivel local va fi încurajată şi susţinută, fiind considerată unul dintre cei mai importanţi piloni ai cooperării China-ECE. Sprijin pentru înfiinţarea unei asociaţii a guvernatorilor de provincii din China şi ţările ECE, la care vor adera, pe bază de voluntariat, provincii şi municipalităţi din China şi ECE. Adunarea liderilor locali din China şi statele ECE va avea loc odată la doi ani.

comments

comments
Leave a Reply

avatar