full screen background image

Proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”, la Liceul Natanael Suceava

LICEUL NATANAEL SUCEAVA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „SMARTLAB NATANAEL SUCEAVA” / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-2793, finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C15: Educație – Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada MARTIE 2024– DECEMBRIE 2024.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 350.987,74 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 294.947,69 lei, valoarea TVA eligibil este de 56.040,05 lei.

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice.

Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului

• Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
• Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
• Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
• Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire.

comments

comments