full screen background image

Acord de parteneriat pentru realizarea Sistemului de transport public ecologic metropolitan – etapa II

Consiliului Local al municipiului Suceava s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 martie 2024.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele proiecte:

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava, ce au avut loc în 23 februarie 2024, 29 februarie 2024 și 14 martie 2024;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2024-inițiator Primarul municipiului Suceava
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2024 la data de 28.03.2024-inițiator Primarul municipiului Suceava
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România-inițiator Primarul municipiului Suceava
5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală “Ansamblu Maestro Art”-inițiator Primarul municipiului Suceava
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Cultural-Educativă Arcanul USV Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală “Romantic Art” Șcheia Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Sing Bucovina/Bucovina cântă” Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Pentru Cultură și Solidaritate “Peter Tomaschek” Siret Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotărâre al Serviciului pentru Situații de Urgență, pentru acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Lupu Elisaveta, care se află în situația de necesitate cauzată de incendiul care i-a afectat imobilul de locuit, situat pe strada George Coșbuc nr.18-inițiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare din bugetul local al Municipiului Suceava în baza Legii nr.350/2005 și a Legii nr.69/2000-inițiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Modernizare Extindere Cimitir Pacea”( parcare+alei)-inițiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Platformă betonată seră flori”- inițiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieţii”, faza Proiect Tehnic-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” și adaptarea sistemului de educație la evoluția tehnologică” și a cheltuielilor legate de proiect-inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei pentru operaționalizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024-inițiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor parcele de teren acordate în baza prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată-inițiator Primarul municipiului
Suceava
20. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate-inițiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 la HCL nr. 290 din 27.07.2023 privind preluarea din administrarea Colegiului Național “Ștefan cel Mare” Suceava a bunurilor imobile –teren și clădire, proprietate publică a Municipiului Suceava, situate în Suceava str. Aleea Nucului nr.10 și darea în administrare către Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 105 din 16.04.2014 privind darea în administrare către Liceul cu Program Sportiv Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 17.750 mp, proprietate a Municipiului Suceava, situat în Suceava, B-dul George Enescu fn-inițiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.9 din 28.01.2021 privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile, terenuri și clădiri, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, pentru amenajare acces secundar din exterior la apartamentul nr.2, situat în Suceava, str. Rulmentului nr.3A, bl.53, sc.A-inițiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotărâre privind închirierea pe bază de licitație publică a suprafeței de 14 mp teren, proprietate publică a municipiului Suceava, identic cu parcele cadastrală provizorie nr. 72350/14, în vederea amplasării unui chioșc cu destinația de spațiu de alimentație publică-inițiator Primarul municipiului Suceava
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 12 mp, proprietate publică a municipiului Suceava, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.10 Suceava, în vederea amplasării unui chioșc modular cu destinația spațiu de alimentație publică pentru elevi-inițiator Primarul municipiului Suceava
28. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Cetății fn-inițiator Primarul municipiului Suceava
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Suceava, Județul Suceava din România și Comuna Ostrița, Regiunea Cernăuți din Ucraina-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Sistem de transport public ecologic metropolitan-etapa II”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Suceava, pentru particule în suspensie PM ₁₀, în perioada 2023-2027-inițiator Primarul municipiului Suceava
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA – Centrul de zi de Recuperare Emanuel Suceava pentru anul 2024-inițiator Primarul municipiului Suceava
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unitățile sanitare de învăţământ, pentru anul 2024-inițiator Primarul municipiului Suceava
34. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava
35. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare ca administratori de condominii-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
36. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile : aprilie, mai, iunie 2024-inițiator Primarul municipiului Suceava
37. Diverse.

Intervievat de Marius Cocoş la finalul şedinţei, primarul Ion Lungu a remarcat aprobarea a două proiecte de hotărâri – aprobarea Documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieţii”, faza Proiect Tehnic şi a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Sistem de transport public ecologic metropolitan-etapa II”.

Lungu a remarcat şi “pornirea la drum” a proiectului Orchestrei Simfonice a muncipiului Suceava.

 

 

Citeşte şi: https://vivafm.ro/2024/03/28/zilele-teatrului-matei-visniec-intre-11-si-19-mai/

comments

comments