full screen background image

Peste 6.000 de locuri la admiterea USV

Luni, 10 iulie, începe concursul de admitere 2023, pentru ciclurile de studii de licență și masterat, la toate cele 11 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Procesul de admitere din acest an vine în contextul în care ediția 2024 a clasamentului QS World University Rankings ierarhizează universitatea suceveană drept una dintre cele 1400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele mai performante 13 universități din România.

În acest an, USV va oferi candidaților din regiunea de nord-est, care doresc să își înceapă sau să își continue studiile universitare, aproximativ 6000 de locuri bugetate și cu taxă, repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licență, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă.

În ceea ce privește studiile de licență, pe lângă specializările de tradiție ale USV și cele apărute în ultimii ani, viitorii candidați pot opta pentru un nou program de studii, Matematică – Informatică. USV acordă o atenție specială formării competențelor necesare înțelegerii și dezvoltării sistemelor de inteligență artificială, transformărilor digitale ale industriei și societății, precum și analizelor complexe de date, considerate de studiile internaționale printre cele mai căutate meserii ale viitorului. Pentru masterat, candidații pot opta pentru 3 programe noi: Comunicare, media și industrii creative, Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară precum și Resilience in Education (Reziliență în educație), un program exclusiv în limba engleză, admiterea la acest program realizându-se în conformitate cu respectarea cerințelor propuse în cadrul Proiectului Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts -EMJM FLOURISH – https://flourishproject.mt/.

Dintre cele peste 1400 de locuri bugetate (fără taxă) disponibile la ciclul de studii de licență, 41 de locuri sunt alocate absolvenților de liceu din mediul rural, iar 22 de locuri sunt pentru absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție socială și candidații de etnie rromă. Alte 440 de locuri sunt alocate candidaților români de pretutindeni. Locurilor bugetate li se adaugă 1558 de locuri cu taxă. Pentru masterat, candidații au la dispoziție peste 740 de locuri bugetate, cărora li se adaugă 197 de locuri pentru candidații români de pretutindeni și alte 824 de locuri sunt disponibile cu taxă.

Pentru studiile universitare de doctorat, candidații au la dispoziție, pentru cele 13 domenii oferite de cele două școli doctorale din cadrul USV, 53 de locuri bugetate și 74 cu taxă.

De asemenea, a fost alocat un număr de 5 locuri bugetate pentru studii universitare de licență și 5 locuri bugetate pentru studii universitare de masterat, din totalul locurilor bugetate, pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, în vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială. Candidații înscriși în această categorie au prioritate la înmatriculare.

Pentru sesiunea iulie 2023, USV scoate la concurs și 455 de locuri pentru studii de licență la distanță și 270 de locuri pentru conversie profesională.

Procesul de admitere 2023 se va desfășura în perioada 10 -17 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și 10 – 18 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe.

Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada 4 – 8 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, și 4 – 11 septembrie, pentru specializările unde există probe. Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 27 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 19 septembrie, pentru sesiunea de toamnă.

În ceea ce privește procesul de înscriere, USV anunță faptul că, și în acest an, candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă. Pentru a ușura procedura de depunere a actelor în on-line, platforma de admitere a USV pune la dispoziție și un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în platformă.

Candidații români de pretutindeni au posibilitatea de a se înscrie și la centrele special organizate de USV în orașele Chișinău (10-12 iulie 2023, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”), Sîngerei (13, 14 iulie 2023, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”), din Republica Moldova, și în orașul Cernăuți (12, 13 iulie 2023, Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”), pentru candidații din Ucraina.

Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, bobocii USV cu media de minimum 9,00 la examenul de bacalaureat vor primi câte o tabletă cu stilou digital. De asemenea, peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1100 de lei pe lună, timp de 12 luni.

“Informații detaliate despre procesul de Admitere 2023, cu repartizarea celor aproximativ 6000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu, pot fi obținute consultând pagina https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt incluse detalii referitoare la specificul fiecărei facultăți și explicații cu privire la probele de concurs.”, a precizat Lector univ.dr. Codruţ Şerban, Serviciul de Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine al USV.

 

comments

comments