full screen background image

Operatorul datelor personale („Operatorul”) este Organizatorul Campaniei, S.C. TIP RADIO S.R.L., numit în continuare PRESTATOR, cu sediul în Suceava, str. Mărăști, nr. 18, bl. 3, et,1, tronson II, ap. 3, județul Suceava, cod fiscal 41918759, Nr.Ord.Reg.Com. J33/1855/2019. Datele dvs. sunt procesate doar în cadrul acestei campanii. Datele dvs. personale sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor Organizatorului față de participanții săi, care rezultă din Regulament, și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale de emiterea premiilor. Pentru mai multe informații vă rugăm consultați mai jos Regulamentul.

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI  “ VIVA FM și Panda Tour- 3 excursii de vis!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfășurat de S.C. TIP RADIO S.R.L.

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și e făcut public prin vizitarea site-ului www.vivafm.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificari pe site-ul menționat mai sus.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară în județele Iași, Suceava, Botoșani și Neamț, în perioada 29.03.2023–21.04.2023. Pentru obținerea de informații suplimentare vă rugăm să trimiteți un email la office@vivafm.ro, pe întreaga durată a concursului, potrivit celor menționate în Sectiunea 3 de mai jos.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 29.03.2023  și va dura până la data de 21.04.2023. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participanții la concurs trebuie să menționeze o locație de vacanță într-un comentariu la postările de concurs de pe paginile de Facebook și Instagram VIVA FM. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți și anunțate în data de 21.04.2023 la matinalul “Dimineți împreună” difuzat în rețeaua radio VIVA FM. Tragerile se vor efectua online prin site-urile https://commentpicker.com/ și https://www.random.org/ câștigătorii fiind afișați și pe paginile de Facebook și Instagram VIVA FM. Premiul 1 constă în: 1 vacanţă în Grecia pentru 2 persoane, (transport tur retur cu autocarul, cazare 7 nopți și alimentație conform hotelului). Premiul al 2-lea constă în: 1 vacanţă în Instanbul pentru 2 persone, (transport tur retur cu autocarul, cazare 3 nopți și alimentație conform hotelului, ghid și vizitarea obiectivelor). Premiul al 3-lea constă în: 1 vacanţă în Budapesta pentru 2 persoane (transport tur retur cu autocarul, cazare 3 nopți și alimentație conform hotelului, ghid și vizitarea obiectivelor). Pachetele includ cazare în hotelurile din portofoliul Panda Tour și transport cu autocarul. Premiul se acordă în condițiile stabilite în Regulamentul Oficial și nu se acordă contravaloarea lui în bani. Câștigătorii trebuie să valorifice excursiile conform programului stabilit de Panda Tour care este disponibil pe site-ul partenerului și să accepte condițiile prestabilite de acesta. Câștigătorii trebuie să-ți asume să fie preluați de pe traseul stabilit de Panda Tour pentru fiecare excursie. Premiul poate fi folosit de titularul/câștigătorul premiului sau poate fi transmis o singură dată unei alte personae care să-și asume folosirea lui în condițiile stabilite în acest regulament. La primirea premiului, câștigătorul va completa un proces verbal de predare-primire al premiului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de către câștigător. Câștigătorul premiului va înmâna Reprezentantului Organizatorului o copie a actului de identitate.

SECȚIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

Câștigătorul extras prin tragere la sorți, conform celor menționate în secțiunea 4, va fi contactat de către Organizator conform informațiilor furnizate de către participant. De asemenea, numele câștigătorilor va fi postat pe site-urile menționate în regulament. Premiile vor putea fi revendicate de la sediul Organizatorului sau prin trimiterea unui mail la office@vivafm.ro, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data extragerii. Premiul nerevendicat se anulează.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualul câștigător sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualului câștigător. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

SCȚIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ reședința în România. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, S.C. TIP RADIO  S.R.L, precum și a membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/ soție). Participarea la concurs constituie acordul că numele câștigătorului să poată fi făcute publice și utilizate gratuit în materiale audio, foto, și video de către Organizator. Castigătorul premiului este de acord să semneze o declarație scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul. Câștigătorul cesionează Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor asupra fotografiilor realizate. Cesiunea este exclusivă, nelimitată în timp și spatiu. Organizatorul va putea folosi fotografiile oricând prin orice mijloace de comunicare în masă: presă scrisă, televiziune, radio, internet și marketing direct.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorul sunt de acord ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de Organizator. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică. Participanții/castigătorul sunt, de asemenea, de acord ca datele de mai sus sa fie dezvaluite, pentru aceleași scopuri, și partenerului contractual ai Panda Tour din Romania. Prezentul acord este valabil pe o perioada nelimitată, până la eventuala sa revocare. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participanților la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat să facă public numele castigătorului și castigurile acordate în cadrul acestui concurs. Numele câștigătorului va fi afișat pe paginile de Facebook și Instagram VIVA FM, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să pastreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorului la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a se adresa justiției.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți accesând site-urile www.vivafm.ro. Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, vă rugăm să trimiteți un e-mail la office@vivafm.ro, începând cu data de 30.03.2023. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

comments

comments