full screen background image

Anunț începere proiect finanțat pentru BUTNARU C. ANDI-ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

BUTNARU C. ANDI – ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în Jud. SUCEAVA, Localitatea Suceava, Str. Victoriei 23, telefon: 0740084145, înregistrată sub nr. F33/475/2010 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 26831445, anunta lansarea proiectul cu titlul ” Microgranturi în domeniul agroalimentar PFA, II, IF cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa de la OUG 61/2022” în baza Contractului de finanțare Nr. M1-AGRI-740 din 23-06-2022, încheiat cu Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centru Județean SUCEAVA denumită în continuare APIA, proiect nr. RUE 740 înscris în cadrul Măsurii ”Microgranturi în domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, respectiv 23.06.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea BUTNARU C. ANDI – ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ prin ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Microgranturi în domeniul agroalimentar”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA Centrul judetean Suceava în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul are printre principalele rezultat, menținerea activității pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la încasarea micrograntului.

Valoarea proiectului este în valoare de 5.000 de euro, respectiv 24.739,00 de lei.

Proiectul este cofinanțat din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Date de contact beneficiar:

BUTNARU C. ANDI – ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Persoană de contact: BUTNARU C. ANDI

email: andibutnaru@gmail.com

telefon/fax: 0740084145

Citeşte şi: https://vivafm.ro/2022/08/22/evenimente-organizate-de-asociatia-falticeni-cultural-in-aceasta-luna/

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza