full screen background image

Sucevenii care găzduiesc refugiați ucraineni beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana

Sucevenii care găzduiesc refugiați ucraineni beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana. Ei trebuie să depună la Primărie, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. Cererea mai cuprinde o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor și copia actului de identitate al solicitantului, precum și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței. Cererile depuse se soluționează în luna următoare. În termen de 3 zile lucrătoare, Primăria transmite situațiile centralizatoare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care va vira, în termen de 10 zile lucrătoare, sumele cuvenite în conturile Primăriei. În termen de alte 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, Primaria plătește persoanelor fizice care găzduiesc refugiați ucraineni sumele cuvenite.
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments