full screen background image

FOTO | Amendă pentru ape uzate deversate pe terenuri private

Cu ocazia verificării unor reclamații vizând modul de funcționare al rețelelor de canalizare din satul Cătămărăști Deal și al aducțiunii de apă Botoșani-Flămânzi, echipele de comisari din cadrul Garda de Mediu Botoșani au constat că stația de pompare ape uzate de pe str. Irisului nu funcționează, apele uzate menajere deversându-se pe terenurile limitrofe, iar pe traseul aducțiunii Botoșani-Flămânzi, în zona Lebăda, după sensul giratoriu, din cauza avariilor la conducta de adâncime, apa potabilă se scurge pe zona proprietăților, formând acumulări de suprafață. Faptele s-au produs din cauza neîntreținerii rețelelor de canalizare și alimentare cu apă sau neasigurării intervenției în timp util. S-au stabilit măsuri cu termen în sarcina operatorului economic pentru remedierea neconformităților constatate. Deasemeni comisarii de mediu au aplicat și o sancțiune pentru: nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligaţiilor legale care le revin privind gospodărirea raţională a apei, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare contravin Legii Apelor.
Botosani – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments