full screen background image

Școala Gimnazială „Samuil Isopescu” din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, va fi reabilitată şi extinsă

Joi 25 februarie a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Frătăuţii Noi. Ținută în sala de ședințe a Primăriei, ședința a fost prezidată de către consilierul PMP, Constantin Bodnar, și a fost una destul liniștită, toate cele 5 proiecte aflate pe ordinea de zi fiind votate în unanimitate. La punctul 3 aflat pe ordinea de zi, proiect privind „Reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale” Samuil Isopescu „din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi „primarul comunei, primarul George Olari a anunțat că a fost făcută reevaluarea contractului, crescându-se cofinanțarea Primăriei cu 207,448 lei. Proiectul se execută prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 iar cofinanțarea totală a Primăriei Frătăuţii Noi este de 757.819 lei cu TVA. Durata de realizare a investiției este de 24 de luni, iar valoarea totală, inclusiv TVA, este de 3.236.663 de lei. La ultimul punct de pe ordinea de zi „Probleme curente „au mai fost discuții în contradictoriu și interpelări ale consilierilor la adresa conducerii Primăriei. De asemenea, primarul comunei Frătăuţii Noi a anunțat că se încearcă proiecte prin CNI pentru modernizarea de drumuri calamitate, în lungime de aproximativ 9 kilometri, și că se vor întocmi grafice de colectare și a modului de selectare a deșeurilor (sub formă de pliante color), care vor fi împărțite tuturor locuitorilor comunei, împreună cu saci menajeri, pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele proiecte de hotărâre: 1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare de lucru a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 28.01.2021; Iniţiator- Secretarul general al comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; Iniţiator-Primar-Olari George; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea si extinderea Școlii Gimnaziale „Samuil Isopescu” din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava” și privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii susmenționat; Iniţiator-Primar- Olari George; 4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii înscrierii în cartea funciară și întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George; 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe trimestrul IV anul 2020; Iniţiator-Primar- Olari George; 6. Probleme curente.
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments