full screen background image

2,99 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna ianuarie 2021

La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.108 șomeri (din care 1.880 femei), rata șomajului fiind de 2,99%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,92% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,07 pp. Din totalul de 4.108 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.397 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.711 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.627 șomeri provin din mediul rural și 1.481 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: Șomerii cu studii primare si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (33,37%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 25,15% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18,35%, cei cu învățământ profesional 17,19%, cei cu studii superioare sunt 4,31 %, iar cei cu învățământ postliceal 1,63% . Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.403 persoane foarte greu ocupabile, 1.601 greu ocupabile, 941 mediu ocupabile, iar 163 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.anofm.ro.
Botosani – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments