full screen background image

Școala Gimnazială „Samuil Isopescu” din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, va fi reabilitată şi extinsă

Primarul George Olari a convocat Consiliul Local al comunei Frătăuții Noi, joi, 25 februarie, în ședinţă ordinară de lucru. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre: 1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare de lucru a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 28.01.2021; Iniţiator- Secretarul general al comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava ; Iniţiator-Primar-Olari George; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea si extinderea Școlii Gimnaziale „Samuil Isopescu” din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava” și privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii susmenționat; Iniţiator-Primar- Olari George; 4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii înscrierii în cartea funciară și întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George; 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe trimestrul IV anul 2020; Iniţiator-Primar- Olari George; 6. Probleme curente.
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments